Dijk, Cornelis Gijsbert van

Geschreven door B.H.J.N. Kooij op . Gepost in Kunst & Cultuur

 

* DRIEBERGEN 10 OKTOBER 1864 – † VELDWIJK 25 JULI 1905

BLOEMIST, KWEKER, HOVENIER EN RAADSLID TE ZEIST

Tot een van de eerste Zeister commerciële bloemisten kan Cornelis Gijsbert van Dijk van Bloemisterij Flora gerekend worden. Hij was een vakman eerste klas en daarvoor kreeg hij de nodige waardering. Het gebrek aan voldoende zakelijke kwaliteiten nekte hem uiteindelijk en bracht hem over de rand van de afgrond. Hoe het verder ging met het bedrijf van Van Dijk is te lezen in het artikel over Derk Meeuwenberg (1874-1954).

Privé

Grafmonument van C.G. van Dijk.Cornelis Gijsbert van Dijk werd op 10 oktober 1864 in Driebergen geboren. Hij was het tweede kind van de landbouwer Gijsbert van Dijk (1830-1872) en Teuntje van Vulpen (1830-1908). Cornelis Gijsbert voelde zich aangetrokken tot het hovenierswerk en vooral de bloemisterij. Na zijn opleiding volgde een periode van werkervaring op doen. Hij werkte onder andere een periode in de tuinen van paleis Soestdijk en paleis Het Loo. Rond zijn 25ste wilde hij voor zichzelf beginnen in Zeist.

Toen de zaak eenmaal goed liep, begon hij aan trouwen te denken. Op zijn levensweg ontmoette hij de in Erichem (gemeente Buren) geboren. Alida Hendrika van Vulpen, geboren 17 september 1870. Zij traden op 3 november 1892 in Werkhoven in het huwelijk. Mogelijk woonden zij een periode in Werkhoven. Beide echtelieden waren Nederlands Hervormd. De ruim zes jaar jonger Alida H. schonk hem drie kinderen, te weten Gijsbert (6 september 1893), Johannes Cornelis (1 juni 1896) en Teuntje Maria (25 januari 1903). [1] Zij woonden achtereenvolgens op de volgende adressen: A 249, Utrechtseweg A 64, Montaubanstraat A 4, 1e Hogeweg B 1 en Jacob van Lennepplein 10. Naast zijn werk was Van Dijk bestuurslid van de afdeling Zeist van de Nederlandse Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde.

Meeuwenberg, Derk

Geschreven door B.H.J.N. Kooij op . Gepost in Kunst & Cultuur

 

 * EPE 15 FEBRUARI 1874 – † ZEIST 8 MEI 1954

BLOEMIST, KWEKER, HOVENIER, WINKELIER, TUINARCHITECT, RAADSLID EN WETHOUDER

Over het oeuvre van tuinarchitect Meeuwenberg is weinig bekend. Dat komt enerzijds omdat hij voor zover bekend weinig archief heeft nagelaten, anderzijds doordat hij geen grote werken zoals de tuinarchitecten Springer, Zocher en Copijn heeft gerealiseerd. Door zijn nevenwerkzaamheden is het aantal ontwerpen beperkt gebleven. Zijn ontwerpen zijn vooral regionaal van grote betekenis. Dit onderzoek toont aan dat hij niet alleen een vakman was, maar ook een veelzijdig, hardwerkend, toegewijd en sociaalvoelend mens met het hart op de goede plaats. Met dit artikel hoop ik dat er meer bekend wordt over het werk van Meeuwenberg.

Privé

Advertentie uit omstreeks 1928 van de Vereeniging Vreemdelingenverkeer te Zeist, Zeist, de parel der Stichtse Lustwarande, Zeist z.j. [ca. 1928].

Derk Meeuwenberg werd op 15 februari 1874 in Epe op de Veluwe geboren als zoon van Derk Meeuwenberg sr. (1843-1886) en Johanna Gezina (Gesiena) Hermina Hagens (1844-1922). Al vroeg voelde hij zich tot het groen aangetrokken. Mogelijk als hovenier of bloemist opgeleid, belandt hij rond zijn 25ste in Zeist waar hij zijn verdere leven zou blijven. Op 26 april 1901 trouwt Derk merkwaardigerwijs niet in Zeist maar in Doorn met de een jaar jongere Gelderse Wilhelmina Christina Kruitbosch, geboren 28 april 1875 te Rozendaal. [1] Zij schonk hem twee kinderen, te weten Dirk Gerhard op 16 februari 1902 en Christina Brandina op 3 juni 1906. [2] Zijn zoon zou later in het bedrijf komen werken als bloemist. Naast zijn werk als bloemist, hovenier en tuinarchitect was Derk op vele andere gebieden actief. Volgens Van der Burg en Rhoen was hij medeoprichter en voorzitter (1901) van de Zeister Jongelings-Bond ’Jonathan’, opgericht in 1901. Tot 1912 was hij bestuurslid van de Floralia-Vereeniging die onder andere bloemententoonstellingen in Zeist organiseerde. Daarna was hij medeoprichter en van 1913 tot 1928 voorzitter van Bloemisten-Patroonsvereniging voor Zeist en omstreken (opgericht 1913) en tweede voorzitter van de Zeister Handelsvereeniging.

Kamperdijk, Nicolaas Johannes

Geschreven door B.H.J.N. Kooij op . Gepost in Kunst & Cultuur

 

Een veelzijdige negentiende-eeuwse architect: de Utrechter Nicolaas Johannes Kamperdijk (1815-1887)

Vooraf

Utrecht, NS-administratiegebouw I (1870-1871) gebouwd in opdracht van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MES), Moreelsepark, A.H.C. Schollen 1979, no. 20235267 collectie RCE. Dit is één van de grootste bouwwerken van Kamperdijk. De derde verdieping is in 1979 toegevoegd door stadsarchitect C. Verweijs.Architect Nicolaas Johannes Kamperdijk kennen we onder andere van de bouw van de Oude kerk in Zeist, het concertgebouw in het voormalige Tivolipark in Utrecht en het oude station in Amersfoort. Verder komen we hem tegen bij de restauratie van de Domkerk en de bouw van het NS-administratiegebouw I in Utrecht. Naast een eerste overzicht met 26 werken door F. van der Heide, dat zij plaatste op stationsweb.nl en op archiwijzer bij bonas.nl, is over het leven en het werk van Kamperdijk tot op heden vrijwel niets gepubliceerd. We kunnen constateren dat over Kamperdijk eigenlijk nog niet veel bekend is. [1] Enerzijds komt dat omdat zijn archief -voor zover wij nu weten- niet bewaard is gebleven en anderzijds omdat aan hem vrijwel geen publicaties zijn gewijd. Kamperdijk publiceerde zelf weinig.
Aan wie Kamperdijk zijn bureau heeft overgedaan, wordt nergens vermeld. De later bekende, ambitieuze leerling en assistent van Kamperdijk, Jacobus van Lokhorst (1844-1906), heeft het bureau in ieder geval niet overgenomen. Lokhorst was van 1875 tot 1878 namelijk tekenaar-architect bij de Genie en van 1878 tot 1906 rijksbouwkundige voor de gebouwen van Onderwijs. Wij kennen hem onder andere van zijn ontwerp voor de oude tuinbouwschool in Wageningen. [2] 

Was Kamperdijk een echte kerkenbouwer, zoals enkele van zijn tijdgenoten, of legde hij zich meer op andere gebouwencategorieën toe? Op deze vraag vinden we in de vier deeltjes van De Oude Kerk te Zeist (1974-1978) van H.J. van Eekeren en P. Kuijper geen antwoord.
Om op bovengenoemde vragen een antwoord te vinden, is nieuw onderzoek verricht. De aandacht is vooral uitgegaan naar het leven, de opleiding van Kamperdijk, en naar degenen die van belang waren voor zijn ontwikkeling en carrière. Verder is gepoogd een uitgebreider overzicht van zijn werk op te stellen. De resultaten van het onderzoek geven tevens een antwoord op de vraag van C. Douma in zijn artikel ‘Drie historische spoorwegbolwerken langs het Moreelsepark’ waarom niet Kamperdijk in 1879 de verdieping op het NS-administratiegebouw I heeft gebouwd maar juist stadsarchitect C. Verwijs. [3] 
Geraadpleegd zijn: beeldbank en tekeningenarchief en monumentenregister Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), beeldbank en tekeningenarchief Gemeentearchief Utrecht, serie Monumenten in Nederland. Moge dit artikel een bijdrage leveren aan de herwaardering van architect Kamperdijk en zijn werken.

Hoedemaker, Ph.J.

Geschreven door Marc de Bruijn op . Gepost in Religie


* Utrecht 15 juli 1839 - † Santpoort 26 juli 1910

‘Heel de kerk en heel het volk’

Portret van Philippus Jacobus Hoedemaker (1839 1910) gesigneerd Bernard de HoogOnder een van de hoogste grafmonumenten in sectie I, het oudste deel van de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede, rust dr. P.J. Hoedemaker ‘Bedienaar des Goddelijken Woords’. Een bijzondere man die eigenlijk min of meer toevallig in Heemstede begraven werd.

Philippus Jacobus Hoedemaker (1839-1910) was een hervormd theoloog en predikant. Hij werd geboren in Utrecht waar zijn vader een boekhandel in godsdienstige boeken had en zijn moeder actief was in de kerk. Het gezin Hoedemaker behoorde tot een van de behoudende kerken die zich in 1834 hadden afgescheiden van de Nederduits Hervormde Kerk, wat bekendstaat als de Afscheiding. Samen met een aantal geloofsgenoten vertrokken ze in 1851 naar Amerika om daar een nieuwe maatschappij op te zetten, gestoeld op de leer van de bijbel. Zoon Philippus studeerde aan de theologische hogeschool van de Dutch Reformed Church in New-Brunswick (New Jersey), maar brak zijn studie af en ging werken, als klerk, als onderwijzer en in een ijzerwinkel. Hij nam als achttienjarige in 1857 actief deel aan de campagne voor de democratische presidentskandidaat James Buchanan. Hij deed dat zo goed dat hem de post van secretaris op de ambassade van de VS in Den Haag in het vooruitzicht werd gesteld. Maar Hoedemaker was zo geschokt door het gedrag van enkele partijfunctionarissen tijdens een feestdiner, dat hij van een politieke loopbaan afzag.
Het gezin Hoedemaker ging in 1862 terug naar Europa en Philippus vervolgde zijn theologische studie in Bonn, Heidelberg en Straatsburg en ten slotte in Utrecht, waar hij in 1867 promoveerde. Hierna was hij predikant in Veenendaal, Rotterdam en vanaf 1876 in Amsterdam.

Beeldbank

Tijdelijk niet beschikbaar

  • Begraafplaatsen
  • WO II
  • Crematoria

 

Foreign section

Contact

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.