Joodse grafsymboliek

op . Gepost in Joods

Boek: Graf van een rabbijn.

Davidsster: Van oudsher een joods symbool. De davidsster staat voor goddelijke bescherming, zoals samengevat in de alchemistische figuren voor vuur en water, welke twee driehoeken zijn.

Handen van een Cohen
: De handen van een Cohen, een priester, werden zo gehouden bij het uitspreken van de priesterzegen in de synagoge. (Jodenbergje, Hardenberg).

Kan en schaal: De (waterschenkende) kan en schaal van de Leviet, de tempeldienaar, die deze hanteert bij de rituele handwassing van een Cohen, voorafgaand aan de Kohaniem-zegenspreuk.

Keter Tora: De Keter Tora (de kroon van de Tora), symbool van een rabbijn.

Levensboom: De levensboom geeft het beƫindigde leven weer.

Menorah: of de zevenarmige kandelaar. Symbool voor de goddelijke aanwezigheid. De zeven armen staan voor de zeven scheppingsdagen.

Mesje en klem: Het mesje en klemmetje van een Mohel, de rituele besnijder.

Omgehakte boom: Een omgehakte boom of een boom die door een bijl wordt omgehakt, verwijzend naar een (te jong) afgebroken leven.

Sjofar: De sjofar of ramshoorn waarop de overledene in de synagoge blies tijdens Rosj Hasjana (Nieuwjaar) en op Jom Kipoer (Grote Verzoendag) aan het einde van de dag. (Jodenbergje, Hardenberg).

Trap: Een symbool van het opklimmen tot een hoger niveau, nader tot de hemel, waarbij een hand het gordijn weghoudt.

Vlam: eeuwige vlam, de ner tamid.

Beeldbank

Tijdelijk niet beschikbaar

  • Begraafplaatsen
  • WO II
  • Crematoria

 

Foreign section