Begraafplaatsstatistieken

op . Gepost in Provincies

 

Nederland kent bijna 4.400 begraafplaatsen. Daarvan is een deel gesloten (± 470) of nagenoeg geruimd (± 150). Die geruimde begraafplaatsen worden in de statistiek mee gerekend omdat ze nog herkenbaar zijn als kerkhof of begraafplaats en omdat er vaak nog gewoon graven liggen. Meestal zijn alleen de grafmonumenten geruimd of ligt er nog een enkel grafmonument.

 

Per provincie is de verdeling als volgt:

Aantal begraafplaatsen per provincie

Naar gezindte:

Wanneer gekeken wordt naar de achtergrond van de begraafplaats; gemeentelijk of bijzonder, dan zien we dat gemeentelijke begraafplaatsen iets minder dan 34% van het geheel uitmaken en bijzondere begraafplaatsen de rest. Van de bijzondere begraafplaatsen zijn de rooms-katholieke het grootst in aantal (29%), gevolgd door de protestantse of hervormde begraafplaatsen (21%). Vervolgens kennen we nog een groot aantal particuliere begraafplaatsen (6%), joodse (5,4%) en nog een handvol begraafplaatsen met een andere achtergrond, waaronder bijvoorbeeld oorlogsbegraafplaatsen en islamitische begraafplaatsen. In de onderstaande diagram is de verdeling met aantallen weergegeven.

Begraafplaatsen naar gezindte Nederland

Geruimde begraafplaatsen

In de loop der eeuwen zijn er in Nederland honderden begraafplaatsen in onbruik geraakt. Dat is goed te zien rond kerken waar soms nog grote grasvelden liggen. Dergelijke kerkhoven zijn ontdaan van de grafmonumenten, maar vaak liggen de stoffelijke resten er nog gewoon. Die worden vaak vergeten zoals blijkt bij het graven van sleuven voor kabels en dergelijke. Dan is er paniek vanwege de botresten die men vindt. Per provincie is een overzicht gemaakt van het aantal geruimde begraafplaatsen: 

Groningen 4
Fryslân 6
Drenthe 10
Overijssel 22
Flevoland
Gelderland 10
Utrecht 10
Noord-Holland 11
Zuid-Holland 29
Zeeland 20
Noord-Brabant 23
Limburg 13
  158

Wanneer zo’n kerkhof of begraafplaats weliswaar ontdaan is van zijn grafmonumenten maar als zodanig nog herkenbaar, dan is die opgenomen in de lijst van begraafplaatsen zoals die hier gehanteerd wordt. Veel geruimde begraafplaatsen zijn echter verdwenen onder het plaveisel, bebouwing of onder wegen. Dat is in de provincies Overijssel en Zuid-Holland minder aan de orde. Daar blijven de begraafplaatsen als zodanig nog lang liggen. Onder de geruimde begraafplaatsen bevinden zich 99 kerkhoven, 10 joodse begraafplaatsen en 14 gemeentelijke begraafplaatsen. Vooral rondom kerken, waar men na 1829 stopte met begraven, zijn de kerkhoven in de loop der tijd veranderd in grasvelden.

 

Joodse begraafplaatsen

Met de 10 begraafplaatsen waar geen grafmonumenten meer staan of die deels benut zijn voor andere doeleinden, zijn er nog 247 joodse begraafplaatsen in Nederland. 237 joodse begraafplaatsen bevatten nog wel grafmonumenten of zijn nog duidelijk als begraafplaats herkenbaar. Veel joodse begraafplaatsen zijn gesloten.

Gelderland kent met 45 joodse begraafplaatsen de meeste, gevolgd door Overijssel (34) en Zuid-Holland (25). Kijken we echter naar de verhoudingen van joodse begraafplaatsen ten opzichte van het totaal aantal begraafplaatsen dan kent Drenthe het grootste aandeel joodse begraafplaatsen: bijna 12%. In Overijssel is het percentage bijna 11%. De provincie met het kleinste aandeel joodse begraafplaatsen is Fryslân: 2%.

 

Particuliere begraafplaatsen

Bijna 6% van alle begraafplaatsen in Nederland is in particuliere handen, 251 in totaal. Dat wil zeggen dat niet een geloofsgenootschap, kerkelijke of burgerlijke gemeente het eigendom heeft. Sommige particuliere begraafplaatsen zijn in handen van families en liggen vaak ook op eigen erf. Een aantal wordt beheerd door bedrijven of stichtingen. Een van de bekendste particuliere begraafplaatsen is wellicht Driehuis-Westerveld dat in handen is van De Facultatieve. De laatste jaren zijn veel natuurbegraafplaatsen aangelegd die vaak ook een stichtingsvorm kennen en derhalve onder de particuliere begraafplaatsen gerekend kunnen worden. Per provincie laten de aantallen het volgende zien: 

Groningen 19
Fryslân 25
Drenthe 12
Overijssel 32
Flevoland
Gelderland 54
Utrecht 24
Noord-Holland 13
Zuid-Holland 22
Zeeland 1
Noord-Brabant 33
Limburg 16
  251

De provincie die qua aantal de meeste particuliere begraafplaatsen heeft, is Gelderland, gevolgd door Noord-Brabant. Naar verhouding kent Utrecht op het totaal de meeste particuliere begraafplaatsen. Daar is ruim 11% van alle begraafplaatsen in particuliere handen.

 

Gesloten begraafplaatsen

Van maar liefst 460 begraafplaatsen is bekend dat ze gesloten zijn. Sommige formeel andere niet. Daarnaast zijn er nog wel een aantal begraafplaatsen waar geen uitgifte van nieuwe graven meer plaatsvindt, maar alleen nog bijzettingen in bestaande graven. Van de 460 gesloten begraafplaatsen (voor zover bekend) liggen de meeste in de provincie Groningen. Daarmee zijn naar verhouding in deze provincie ook de meeste gesloten begraafplaatsen te vinden, bijna 20%. Veel van de gesloten begraafplaatsen liggen rondom kerken. 

Groningen 76
Fryslân 28
Drenthe 13
Overijssel 36
Flevoland
Gelderland 63
Utrecht 29
Noord-Holland 40
Zuid-Holland 52
Zeeland 31
Noord-Brabant 45
Limburg 47
  460

 

Begraafplaatsen per inwoner

Nederland kende op 1 januari 2015 16.900.726 inwoners. Gekeken naar de 390 gemeenten die Nederland per 1 januari 2016 kent heeft gemeente De Marne (Groningen) de meeste begraafplaatsen per inwoner. Er is in die gemeente maar liefst één begraafplaats op elke 269 inwoners. In de gemeente Lelystad moeten de 76.418 inwoners het met slechts één begraafplaats doen. Daar zit weliswaar een crematorium bij, maar toch! Het gemiddelde ligt overigens voor heel Nederland op 3.833 inwoners per begraafplaats.

Voor de meeste provincies ligt dat aantal onder het gemiddelde, zoals in Groningen, Fryslân (laagst met 1.316 inwoners per begraafplaats), Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. Het cijfer voor Noord-Brabant ligt net iets lager dan het gemiddelde maar voor Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland ligt dat er soms fors boven. Uitschieter is Flevoland met meer dan 19.133 inwoners per begraafplaats. De dichtst bevolkte provincies kennen dus ook het minste aantal begraafplaatsen voor hun inwoners.

 

Oppervlak aan begraafplaatsen

Met nu bijna 3.500 begraafplaatsen bezocht is ook gestart met het vastleggen van het oppervlak per begraafplaats. De aantallen vierkante meters per provincie geven alvast een aardige inkijk in welk volume de begraafplaatsen per provincie innemen. Momenteel is 0,1% van het Nederlandse grondoppervlak aan begraafplaatsen vastgelegd. In onderstaand diagram is alvast de verdeling van het oppervlak naar provincie zichtbaar gemaakt. Daar komt uit naar voren dat Gelderland momenteel op het totaal het grootste oppervlak aan begraafplaatsen kent. Flevoland heeft het geringste aandeel. Wanneer de resterende 900 begraafplaatsen bezocht zijn, ontstaat een beter beeld. (2016)

Percentage oppervlakte begraafplaatsen in Nederland verdeeld naar provincie.

Voor meer statistieken per provincie klik hier.

 

Beeldbank

Tijdelijk niet beschikbaar

  • Begraafplaatsen
  • WO II
  • Crematoria

 

Foreign section

Contact

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.