Als bloemen bij het graf

Als bloemen bij het graf - Oudega (Smallingerland)

 

De kerk van Oudega is van een respectabele ouderdom. Ze dateert uit het begin van de twaalfde eeuw. Wie het rijke interieur met de vele rouwborden en grafzerken beziet, beseft onmiddellijk dat Oudega een belangrijke plaats moet zijn geweest. Ooit was het de hoofdplaats van de grietenij Smallingerland. Hier zetelde de grietman. Hij bestuurde het gebied en speelde ook een belangrijke rol in de rechtspraak.

SarcofaagOp het kerkhof rond de middeleeuwse Sint-Agathakerk in Oudega treffen we enkele sarcofagen uit de kerk aan, ter herinnering aan de wijze waarop sommige aanzienlijken in die oude tijden werden begraven. De letterlijke betekenis van het Griekse woord sarcofagos is vleesetend.

Een van de vele grafmonumenten op het kerkhof is de stèle voor Janna Adema. Zij overleed op 8 december 1910 en was nog maar 3 jaar oud. Bijzonder voor die tijd is het grafdicht op de stèle. Het is in het Fries opgesteld. In die tijd nog niet zo geaccepteerd als taal bij bepaalde gelegenheden. Toen in 1915 dominee Geert Aeilco Wumkes in Tzum voor het eerst in het Fries preekte, verliet een van de kerkgangsters de kerk met de woorden: “Wy hawwe hjir komeedzje yn e tsjerke” (er wordt in de kerk een komedie opgevoerd).

Grafmonument voor Janna AdemaDe ouders van Janna hebben op de stèle een sprekende tekst laten aanbrengen:

DIT LJEAF LYTS
BLOMKE, OAN ’T HERT
FEN MEM EN HEIT
UNTTRITSEN, DET
LEIT HJIR UNDER
DIZZE STIEN
BIDITSEN

Het zegt genoeg:

Deze lieve kleine bloem,
ontrukt aan het hart
van moeder en vader,
die ligt hier onder deze
steen begraven
.

 


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.