Als bloemen bij het graf

Als bloemen bij het graf - Oudega

 

Bij de stèle van Janna Adema in Oudega (Smallingerland, Fr.)
 

DIT LJEAF LYTS
BLOMKE, OAN 'T HERT
FEN MEN EN HEIT
UNTRITSEN, DET
LEIT HJIR UNDER
DIZZE STIEN
BIDITSEN

Bij de stèle van Janna Adema

Op het kerkhof rond de eeuwenoude St.Agathakerk treft de stèle van Janna Adema door een grafdicht in het Fries. Janna overleed op 8 december 1910. Ze was nog maar 3 jaar oud. Opmerkelijk, omdat in die tijd bij deze gelegenheden en in het kerkelijk gebruik het Fries nog lang niet door iedereen werd geaccepteerd.

We kunnen het ons wel voorstellen, dat de ouders dit grafdicht in het Fries hebben laten aanbrengen. Dat wat je het diepst treft: het verlies van een kind, dat wil je verwoorden in de taal, die je met elkaar sprak en je hart heeft.

 

 

DEZE LIEVE KLEINE BLOEM,
ONTRUKT AAN HET HART
VAN MOEDER EN VADER,
DIE LIGT HIER ONDER DEZE
STEEN BEGRAVEN.