Als bloemen bij het graf

Als bloemen bij het graf - Groningen

 

bij de zerk van Klaas Hof

Droogt, droogt u tranen af, gij
die zoo bitter schreit.
Het is de weg des doods, die hier
ten leven leidt
Al van een ouden man, die
van hier is weggevaren,
Al in den ouderdom van 78 jaren
4 maanden zijn erbij…dagen nog bijeen.
Hij ligt hier nu begraven al
onder dezen steen.

Groningen den 16 Januari

Klaas HofGrafzerk Klaas HofOp de Zuiderbegraafplaats te Groningen ligt Klaas Hof begraven. Hij werd geboren in Haulerwijk op 16 september 1813 en overleed te Groningen op 16 januari 1892. Er is van hem niet zo erg veel bekend, behalve dat hij Fries van geboorte was, zoals te lezen valt op de zerk. Archieven vermelden dat hij een gepensioneerd militair was. Van relaties wordt geen melding gemaakt. We treffen ze ook niet aan op de zerk. Mogelijk waren er nog wel familieleden, die zijn overlijden betreurden. De eerste regels van het grafdicht zouden in die richting kunnen wijzen. Het kan ook een oproep zijn aan al diegenen, die langs zijn graf komen.

Zijn geloofsovertuiging, neergelegd in de derde en vierde regel van het grafdicht én zijn leeftijd, neergelegd in de daarop volgende regels, geven geen enkele reden tot het schreien van tranen. Zo zal Klaas het hebben bedoeld.

We zouden het grafdicht kunnen zien als een soort afscheidsbrief, voorzien van plaats, datum en naam.


© 2023 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.