De dood in beeld

De dood in beeld - Utrecht

 

Ondanks dat de stad Utrecht enkele fraaie begraafplaatsen heeft, zijn er maar relatief weinig prentbriefkaarten van Utrechtse dodenakkers in omloop. Voormalige ingang Sint Barbara in UtrechtOp onderstaande kaart met poststempel 30 december 1901 is de oude ingang van de Roomskatholieke begraafplaats Sint Barbara nog te zien. Op de achtergrond de neo-gotische kapel, volgens ontwerp van Alfred Tepe. Tegenwoordig ligt de ingang van de begraafplaats aan de Prinsesselaan. Helaas, want daardoor is deze fraaie zichtlijn zo goed als verdwenen.

 

De begraafplaats bij de Berekuil stamt uit 1875 en is niet de eerste Utrechtse katholieke begraafplaats. Al rond 1820 werden de katholieke doden begraven op het kerkhof van de statie Buiten Wittevrouwen. Toen in 1830 de algemene begraafplaats Soestbergen werd geopend, ontstond een situatie dat katholieken die werden begraven op hun eigen kerkhof ook grafrechten moesten betalen voor de algemene begraafplaats. Dat duurde maar liefst tot 1856.
Toen in 1861 het bestuur het kerkhof wilde uitbreiden, bleek er onvoldoende ruimte te zijn, aangezien het kerkhof intussen was omringd door woningen. Een verhuizing naar een nieuwe locatie was de enige oplossing om ruimte te bieden aan de Utrechtse katholieken om hun doden te begraven en ruim 10 jaar later werd Sint Barbara aan de Biltstraat in gebruik genomen.
De oude begraafplaats werd in 1900 gesloten en vervolgens geruimd.

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.