De dood in beeld

De dood in beeld - Wageningen

 

WageningenWie vandaag over de Generaal Foulkesweg in Wageningen rijdt, zal bij het oudere witte gebouw niet meteen aan een begraafplaats denken. Toch lag een flink aantal jaren achter het gebouw de eerste algemene begraafplaats van Wageningen. Het gebouw had een doorgang in het midden zoals te zien is op de oude ansichtkaart met poststempel 1912. De begraafplaats werd aangelegd in 1829 nadat het verbod op begraven in kerken en binnen de bebouwde kom van kracht was geworden.

De foto op de ansichtkaart dateert van ruim na 1885 toen de tramlijn tussen Wageningen en Oosterbeek gereed kwam. Veel is er niet bekend over de begraafplaats. Wel is bekend dat de begraafplaats aan het eind van de negentiende eeuw te klein was geworden. Daarom werd in 1902 ten noorden van Wageningen een nieuwe begraafplaats aangelegd (op de Leeuwerenk). Na de opening van die nieuwe begraafplaats werd er alleen nog begraven in eigen graven op de oude begraafplaats. Nieuwe graven werden niet meer uitgegeven en in 1940 werd de oude begraafplaats gesloten. In de jaren zeventig was er nog een klein gedeelte zichtbaar met een aantal grafmonumenten. 

Uiteindelijk vond er in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een grote ruiming plaats. Het poortgebouw liet men echter staan. Niet lang daarna, in 1981, is op de locatie de bibliotheek van de Wageningse Landbouwhogeschool gebouwd. Dit gebouw, het “Jan Kopshuis” genaamd, is in 2011 weer gesloopt om plaats te maken voor 24 woningen. Al die tijd is het oude poortgebouw blijven bestaan en is de doorgang inmiddels dichtgezet omdat het gebouw nu bewoond wordt. Ook de straat voor het poortgebouw is een stuk breder geworden, ten koste van de oprit die er ooit lag. Het poortgebouw is het enige wat resteert van de oude algemene begraafplaats van Wageningen.


© 2021 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.