Fryslân

Titel
Wyckel - Het grafmonument voor Menno van Coehoorn
Zelle, Johannes Hendrikus

© 2021 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.