Provincies

Zuid-Holland

 

Van de twaalf Nederlandse provincies staat Zuid-Holland op een gedeelde 5e plaats qua aantal begraafplaatsen. Net als de provincie Limburg kent Zuid-holland 439 begraafplaatsen. Daarvan is meer dan de helft (221) een gemeentelijke begraafplaats. De overige bijzondere begraafplaatsen laten zich als volgt verdelen: katholieke begraafplaatsen vormen met ruim 19% (85) de tweede groep, gevolg door de begraafplaatsen met een PKN- of hervormde signatuur. Dat zijn er 56, ofwel bijna 13%. Verder zijn er nog particuliere en joodse begraafplaatsen en één kleine oorlogsbegraafplaats.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:Zuid Holland 2016

Naast het grote aantal gemeentelijke begraafplaatsen (na Gelderland op de 2e plaats) valt nog op dat er redelijk wat Joodse begraafplaatsen voorkomen in Zuid-Holland, namelijk 25. De oudste joodse begraafplaats dateert uit 1613 (Rotterdam) en de jongste uit 1990 (Rijswijk). Qua aantal Joodse begraafplaatsen komt Zuid-Holland landelijk gezien op de derde plaats.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Zuid-Holland bij of rond een kerk is gelegen dan is dat met 117,ongeveer één vierde van het totaal. Vijftig kerkhoven liggen daadwerkelijk rond een kerk en de rest (67) ligt achter of naast een kerk.

Onder de gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in Zuid-Holland een aantal bijzondere terreinen. Zo ligt in Oude-Tonge een begraafplaats die alleen voor slachtoffers van de Watersnoodramp uit 1953 is. Veel andere begraafplaatsen in Zuid-Holland kennen op bestaande begraafplaatsen een afgebakend deel voor deze slachtoffers.

Van de 439 begraafplaatsen zijn zeker 54 begraafplaatsen gesloten. Daar worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Daaronder bevinden zich een groot aantal Joodse begraafplaatsen. In totaal 29 begraafplaatsen zijn in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. In Zuid-Holland worden uiteindelijk 356 begraafplaatsen daadwerkelijk gebruikt.

In totaal zijn 54 begraafplaatsen of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Nog eens tien begraafplaatsen zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Zuid-Holland is Goeree-Overflakkee. Die gemeente kent 31 begraafplaatsen. Daarmee staat Goeree-Overflakkee nog niet in de top 10 van gemeenten met de meeste begraafplaatsen. Op de tweede plaats staat de in 2015 samengevoegde gemeente Krimpenerwaard met 24 begraafplaatsen. Rotterdam komt met 23 begraafplaatsen op derde plek.

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)