Pelikaan

Glossaries

Term Main definition
Pelikaan

Het motief van de pelikaan die zich de borst doorboort om met zijn bloed zijn jongen te voeden, werd het symbool van Christus' zelfopoffering aan het kruis. De pelikaan symboliseert ook de Opstanding, omdat zij volgens een legende haar jongen uit liefde dooddrukte en vervolgens weer tot leven wekte met haar eigen bloed.


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.