Verzamelgraf

Glossaries

Term Main definition
Verzamelgraf

Graf dat benut wordt voor het begraven van meerdere stoffelijke resten tegelijk. Het begrip is aan verandering onderhevig onder invloed van de opvattingen rond de dood en de wijze waarop men daar uiting aan geeft. Tot niet zo lang geleden stond een verzamelgraf synoniem aan een massagraf waar stoffelijke resten anoniem in begraven werden.

Doordat in de jaren negentig van de vorige eeuw de knekelputten of –kelders weer meer in het zicht werden gebracht, ontstond de behoefte aan een wat mildere benaming. Nabestaanden mochten voortaan weten waar geruimde stoffelijke resten van hun dierbaren lagen. Gedenktekens, bordjes en aparte zuilen met alle namen van hen die er bijgezet werden, kregen zo weer een zichtbare plek op de Nederlandse begraafplaatsen. Op veel Nederlandse begraafplaatsen is de laatste jaren een plek ingericht als verzamelgraf. Soms niet groter dan een standaardgraf, soms veel groter, met een bankje erbij en mogelijkheden om bloemen achter te laten. Met de moderne verzamelgraven is feitelijk een onderdeel van de begraafcultuur, de omgang met stoffelijke resten, weer meer zichtbaar geworden.

Synonyms: Knekelpunt, knekelgraf

© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.