Polychromie

Glossaries

Term Main definition
Polychromie

Letterlijk veelkleurigheid. In het Grieks betekent 'poly' veel and ‘chroma’ kleur. Dit begrip wordt gebruikt wanneer een gebouw of beeldhouwwerk is versierd met min of meer realistische kleuren. Dat kan doordat het geverfd is of versierd met gekleurde objecten, zoals bijvoorbeeld bij een mozaïek.

In funeraire objecten bijvoorbeeld toegepast op beelden, maar ook op hekwerken bij voorstellingen van zeisen, zandlopers en slangen. Mozaïek werd in de 20ste eeuw veelvuldig toegepast om grafmonumenten van kleurige voorstellingen te voorzien. Het tegengestelde van polychromie is monochromie: bestaand uit één kleur.


© 2021 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.