Stichting

Donateur worden?

 

Nederland kent een rijke funeraire geschiedenis, echter is deze vaak onderbelicht als het gaat om bekendheid en zorg. Stichting Dodenakkers.nl maakt zich daar sterk voor. Wilt u het werk van stichting Dodenakkers.nl steunen, word dan donateur voor slechts € 19,50 per jaar. U helpt ons het funeraire erfgoed van Nederland onder de aandacht te brengen. 

Funerair erfgoed is cultuur-historisch erfgoed waarbij de dood een centrale rol speelt. Tot dit erfgoed behoren begraafplaatsen en kerkhoven, maar ook grafmonumenten in kerken. Als laatste rustplaats geeft een begraafplaats niet alleen een beeld over de omgang met de dood, maar is een begraafplaats een weergave van de lokale geschiedenis van een stad of dorp. Daarbij spelen tal van aspecten een rol, zoals politieke geschiedenis, tuin- en landschapsarchitectuur, kunstgeschiedenis en nog veel meer. Dat maakt funerair erfgoed niet alleen interessant, maar ook belangrijk om te bewaren, te onderzoeken en te beschrijven. Hier zet Stichting Dodenakkers.nl zich actief voor in.

De stichting

De Stichting Dodenakkers.nl heeft als belangrijkste doelstelling geïnteresseerden inzicht te geven in de funeraire cultuur in Nederland middels de website dodenakkers.nl en het uitdragen van kennis over funeraire cultuur in de ruimste zin.

De stichting is opgericht op Allerzielen 2002. De akte van oprichting is gepasseerd door notaris mr. Wim Heynen te Eijsden. De stichting is onder nummer 30184193 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Meer over de geschiedenis van de stichting en deze website kunt u hier lezen. Bestuursleden en medewerkers van de stichting verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Aktviteiten van de stichting

Om het funerair erfgoed onder de aandacht te brengen ontplooit de stichting diverse aktiviteiten, met als belangrijkste de website. Door regelmatig beschrijvingen en artikelen op de website te plaatsen wil de stichting proberen het funerair erfgoed van Nederland (en historisch daaraan verbonden gebieden) in kaart te brengen en onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt door bijdragen van vaste medewerkers, maar ook door bijdragen van gastauteurs te plaatsen. Anno 2018 telt de website ruim 800 artikelen over Nederlands funerair erfgoed. Daarnaast geeft de website uitleg over symboliek, maar ook bijzondere termen en begrippen, wordt gewerkt aan een omvattende literatuurlijst en telt de linkpagina ruim 150 verwijzingen naar gerelateerde onderwerpen op het internet.

De stichting verzendt een aantal malen per jaar een nieuwsbrief. U kunt zich vrijblijvend aanmelden onderaan deze pagina.

Stichting Dodenakkers.nl brengt daarnaast adviezen uit over Nederlands funerair erfgoed, zowel in Nederland zelf als in het buitenland. De afgelopen jaren is de stichting betrokken bij het instandhouden van begraafplaatsen en grafmonumenten in Indonesië, Japan, India en Suriname. De stichting heeft op dit onderwerp ruime expertise opgebouwd en werkt daarom voor buitenlandse adviezen regelmatig samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Donateurs

Als donateur ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van updates van de website, actuele funeraire zaken en boekaanbiedingen die de stichting voor u heeft. 

U steunt ons door een e-mail te sturen met uw adresgegevens en een bijdrage over te maken op bankrekening NL13 RABO 0379999455 t.n.v. Stichting Dodenakkers.nl te IJsselstein o.v.v. uw e-mailadres. Elk bedrag is mogelijk, maar als u minimaal €19,50 overmaakt, komt u in aanmerking voor bijzondere acties en ontvangt u korting op het aanbod in onze webshop (met een kortingscode). Wij proberen wij jaarlijks de donateurs een funeraire titel toe te sturen als dank. De donateurs van 2016 ontvingen het boek 'Historische Moordkruisen in Nederland'. De donateurs van 2017 ontvingen donateurs 'Begraven aan de andere kant van de baai - Overblijfselen van Nederlandse funerair erfgoed in Japan 1609-1870'. In 2018 ontvingen donateurs 20% korting op het boekenaanbod. In 2019 ontvingen de donateurs de 'Canon van het Nederlands funerair erfgoed'.

Heeft u nog vragen over het donateurschap? Neemt u dan contact met ons op.

 

 

 


© 2021 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.