Als bloemen bij het graf

Als bloemen bij het graf - Assen

Zuiderbegraafplaats in AssenDe grafsteen op het graf van Jannes Smit
 op de Zuiderbegraafplaats in Assen ademt een diep geloof.
 Onder het gekroonde kruis zijn de
 woorden: God is liefde aangebracht.
 De grafsteen is voorzien van een grafdicht:Roem wereld uw schatten

Gij kunt niet bevatten

Hoe rijk ik wel ben
‚
k Heb alles verloren

Mijn Jezus verkoren

Wiens eigen ik ben


Het is een couplet uit het stichtelijk
 gedicht van Hieronymus van Alphen:
 De rijke Bedelaar .
De nabestaanden hebben de woorden van dit couplet als door Jannes uitgesproken op de steen laten plaatsen.
 Om het couplet heel persoonlijk te laten zijn, 
heeft men de oorspronkelijke 
laatste twee regels:
 Maar Jezus verkoren
 Wiens rijkdom ik ken, 
gewijzigd in de woorden:
 Mijn Jezus verkoren
 Wiens eigen ik ben.


© 2019 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.