Skip to main content

Platform Funerair Erfgoed

09 mei 2022

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert twee keer per jaar het Platform Funerair Erfgoed. Op het programma staat steeds een onderwerp uit de dagelijkse praktijk van beheer en instandhouding van funerair erfgoed. Ieder thema wordt van verschillende kanten belicht, zowel historisch, theoretisch, praktisch, technisch, financieel, economisch, administratief als beleidsmatig.

Voor wie

Het platform is bedoeld voor beheerders en medewerkers van een begraafplaats, vrijwilligers en erfgoeddeskundigen die vanuit hun werk te maken hebben met de instandhouding van begraafplaatsen. Iedereen met interesse voor funerair erfgoed kan zich aanmelden. Daarnaast nodigt de organisatie voor elke bijeenkomst landelijke of provinciale organisaties uit die zich inzetten voor funerair erfgoed.

Landelijke of provinciale organisaties die zich inzetten voor funerair erfgoed kunnen zich aanmelden om deel uit te maken van het Platform Funerair Erfgoed.

De overzichtspagina Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u hier.

Eerdere bijeenkomsten terugkijken

Eerdere bijeenkomsten die online hebben plaatsgevonden zijn in de meeste gevallen terug te kijken.

Diversiteit: begraven van minderheden in Nederland

06-04-2022

Diversiteit: begraven van minderheden in NederlandVan oudsher kunnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hun eigen begraafplaatsen stichten. Zo kennen we naast gemeentelijke begraafplaatsen ook rooms-katholieke, joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse begraafplaatsen. Met de toestroom van andere bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op begraafgebied. Dit webinar ging in op de vraag hoe daarmee wordt omgegaan, en hoe daarop wordt ingespeeld.

Aanleiding voor dit webinar is de afronding van een Europees project over hoe er op begraafplaatsen met minderheden omgegaan wordt. 

Bijdragen van

 • Christoph Jedan, hoogleraar Ethiek en Vergelijkende Godsdienstfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen 'Begraven van minderheden in Nederland in breder perspectief'
 • Aimad Bennouho, stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland 'De totstandkoming van de islamitische begraafplaats in Zuidlaren'
 • Tanja Medema, bedrijfsleider begraafplaatsen gemeente Utrecht 'Islamitisch begraven op Utrechtse begraafplaatsen'
 • Peter van Saane, landschapsarchitect gemeente Zwolle 'Realisatie van een Chinese begraafplaats in Zwolle'
 • Leon Bok, specialist Funerair Erfgoed, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed 'Bescherming van graven of begravingen van minderheden'

Het webinar is online terug te kijken.

 

Behoud door ontwikkeling

06-10-2021

Behoud door ontwikkeling

Begraafplaatsen hebben niet alleen waarde(n) als funerair erfgoed. Ze lenen zich voor meer functies die beleidsmakers mee moeten wegen en ontwikkelen. Desondanks staan begraafplaatsen onder druk nu steeds meer gecremeerd wordt of omdat oude begraafplaatsen op locaties liggen die interessant zijn voor bouwactiviteiten.

Tijdens de bijeenkomst zijn voorbeelden te zien van hoeveel meer betekenis een begraafplaats heeft dan alleen maar een plek voor de doden.

Bijdragen van

 • Nicoline Zemering, directeur begraafplaats Rhijnhof in Leiden 'De begraafplaats als Cultuurhistorische hotspot'
 • Miriam van der Waart, beleidsmedewerker Groenmanagement Stichting Oude Groninger Kerken 'De Groninger kerkhoven, plekken die tot de verbeelding spreken'
 • Elisabeth Ruijgrok, adviseur omgevingseconomie Witteveen+Bos, advies en ingenieursbureau 'De sociaal-economische waarde van funerair erfgoed'

Het webinar is online terug te kijken.

 

Biodiversiteit op begraafplaatsen

21-04-2021

Biodiversiteit op begraafplaatsenBegraafplaatsen kunnen een rol spelen bij herstel of bevordering van biodiversiteit. Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in een agrarisch gebied, dat steeds vaker wordt gedomineerd door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevorderen en hoe verhoudt zich dat tot de begraaffunctie en het eventueel aanwezige funeraire erfgoed?

Aan de hand van vijf presentaties wordt het thema vanuit heel verschillende zijden belicht. In al die presentaties zal er (ook) aandacht zijn voor het beheer.

Bijdragen van

 • Albert-Erik de Winter, beleidsmedewerker ecologie, provincie Fryslân 'Natuur op dodenakkers'; 
 • Laurens Sparrius, ecoloog bij FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) en BLWG (Bryologische en Lichenologische Werkgroep) 'Begraafplaatsen als hotspots voor korstmossen
 • Matty Berg, bijzonder hoogleraar bodemfauna en natuurlijke ecosystemen, Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen 'Begraafplaatsen, een bijzondere plek voor bodemdieren'
 • Eward Timmerman, adviseur natuur en landschap, Stichting Landschapsbeheer Gelderland 'Het versterken van natuurwaarden op de begraafplaats; handvatten voor beheer en onderhoud'
 • Leon Bok, specialist Funerair erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 'Instandhouding funerair erfgoed en biodiversiteit'

Het webinar is online terug te kijken.

 

 

 

Aangepast: 10 juni 2022

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf