Skip to main content

Als bloemen bij het graf - Uithuizen

29 april 2020

 

Op de rooms-katholieke begraafplaats van Uithuizen werd hij begraven: Cornelis Gerhardus Georgius Bos. Geboren op 17 maart 1915 te Uithuizermeeden, werd hij op 25 april 1944 in het Groninger Zuidwolde doodgeschoten door de SD-handlanger Jan Ale Visser. De aanslag met dodelijk gevolg op de fanatieke NSB’er, oberleutnant bij de Germaanse SS en chef Bijzondere Recherche Jannes Luitje Keijer, leidde tot een represaille die onder anderen Kees Bos het leven kostte.

{seog:disable}Grafmonument UithuizenKees Bos was bakkersknecht bij Cornelis Dwarshuis in Zuidwolde en lid van het verzet, behorend tot de LO-Bedum. Opgepakt tijdens de razzia en opgebracht naar het café Hekma, waar Bos naar de zin van de Duitsers op vragen niet de goede antwoorden gaf, moesten hij en de anderen die met hem waren opgepakt, als straf tweehonderd diepe kniebuigingen maken. Dat lukte Bos echter niet vanwege de hoge kaplaarzen die hij droeg. In de vroege morgen van 25 april werd hij naar buiten gesleurd en doodgeschoten.

Door het grote witte kruis op het grafmonument - met ook het citaat uit het evangelie van Johannes: “NIEMAND HEEFT GROTER LIEFDE DAN HIJ, DIE ZIJN LEVEN GEEFT VOOR ZIJN VRIENDEN” - gaven de nabestaanden uiting van het geloof dat ze met Kees deelden. 

Het grafdicht schetst Kees Bos als man van het verzet:

IK MINDE MIJN LAND EN MIJN KAMERAAD,
VERAFSCHUWDE DIEP IN MIJ HART ELK VERRAAD.
IK VREESDE GEEN MAN EN GEEN GEWELD
NOCH DE LAFFE KOGEL, DIE MIJ HEEFT NEERGEVELD.

De twee laatste dichtregels op het grafmonument zijn door een aangebrachte korte rechte lijn gescheiden van de eerste dichtregels. Ze roepen op het offer, dat Kees bracht in de strijd voor onze vrijheid, te gedenken:

GIJ, VOOR WIEN IK MIJN BLOED HEB GEGEVEN,
DENK AAN MIJN OFFER, OPDAT GIJ MOCHT LEVEN.

Zoals het hier is aangebracht op het grafmonument doet het, ook al is het inhoudelijk niet hetzelfde, denken aan wat we wel aantreffen op sommige grafmonumenten op rooms-katholieke begraafplaatsen. Meestal aan het voeteneind van een grafmonument: 'Ga niet aan mijn graf voorbij' of 'Bid een wees gegroet voor mij'.

Aangepast: 01 mei 2020

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten