Skip to main content

Als bloemen bij het graf - Texel

30 september 2018

 

Grafzerk voor dominee Jacobus HondiusDominee Jacobus Hondius heeft 57 jaar zijn dienstwerk verricht als predikant op Den Burg, Texel. Beroepen op 23 maart 1728, werd hij er op 13 juni 1728 als predikant bevestigd. Hij overleed op 1 mei 1785 op 80-jarige leeftijd, nog volop aan het werk. Toch zal die leeftijd van invloed zijn geweest  bij de werkzaamheden in zijn laatste levensjaren. Het rouwbord spreekt van oud en afgeleefd. Hondius is niettemin een gewaardeerde dominee geweest. Op de zerk, die zijn graf afsloot lezen we:

Schoon d’aard het sterf’lijk deel ontfing
Zij altoos s Mans hoedaanigheeden
Van Godsvrugt Vreede, minnlijkheeden
Bij t Nageslacht in Zeegening.

Gedenkbord voor dominee HondiusHet nageslacht, en dat moeten we dan breder zien dan het familieverband, wordt gemaand hem in al die hoedanigheden voor ogen te houden. Dat zal tot zegen zijn. Hoe gewaardeerd hij was, mag ook blijken uit het bord, Gedenk-Stuk genaamd, dat zich nu bevindt aan de oostmuur, de koorzijde van het kerkgebouw. In fraai letterschrift wordt ons Hondius beschreven:

Was ruijm een halve Eeuw
de flonker Star dees Kerk
voorbeeldig van Gedrag
Vol ieverig in zijn werk
goedaardig minzaam
en een vijand van het twisten
Stierf oud en afgeleeft
als een rechtschapen Christen
Zijn lichaam rust in t graf
door deze kerk vereerd
zij schonk ook dit tafreel
ten blijk ze deugd waardeerd

Aangepast: 30 september 2018