Skip to main content

Kort nieuws n.a.v. het overlijden van Z.K.H. prins Bernhard

22 juli 2009

 

Samenstelling rouwstoet bij uitvaart Prins Bernhard
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Jaime, Zijne Hoogheid Prins Bernhard en de heer Bernardo Guillermo, vier kleinzoons die vernoemd zijn naar Prins Bernhard, zullen vanaf Paleis Noordeinde in Den Haag in een galaberline achter de lijkwagen meerijden in de stoet. Vanaf het Instituut Defensie Leergangen zullen Hare Majesteit de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina zich met de Galaglasberline voegen in de stoet.

Samenstelling van de uitvaartstoet voor het eerste deel van de route, van Paleis Noordeinde naar Instituut Defensie Leergangen:
a. Bereden ere-escorte Koninklijke Marechaussee (commandant en 24 ruiters)
b. Bereden ere-escorte Korps Landelijke Politie Diensten (commandant en 24 ruiters)
c. Rijknecht-majoor, twee rijknechten
d. Eerste aanspanning: Affuit met kanon 7-Veld, getrokken door een zesspan Gelderse/Groningse paarden, begeleid door acht officieren der Artillerie te voet
e. Twee escorterende adjudanten van H.M. de Koningin
f. Stalmeester van H.M. de Koningin en Adjudant-Generaal van H.M. de Koningin
g. Eredetachement Korps Rijdende Artillerie (8 ruiters en commandant)
h. Tweede rijtuig: Bloemenbrik, getrokken door een tweespan Friese paarden
i. Koetsier-majoor
j. Derde rijtuig: Galaberline, met Z.K.H. Prins Friso, Z.K.H. Prins Jaime, Z.H. Prins Bernhard en de heer Bernardo Guillermo; dit rijtuig wordt getrokken door een tweespan Friese paarden
k. Bereden ere-escorte cavalerie (commandant en 24 ruiters)

Samenstelling van de uitvaartstoet voor het tweede deel van de route, van Instituut Defensie Leergangen naar de Nieuwe Kerk:
a. Militair ere-escorte te voet, voorste deel: Koninklijke Militaire Kapel, Commandant, Eredetachement Koninklijke Marine (100 man), Eredetachement Koninklijke Landmacht (100 man) en Eredetachement Koninklijke Luchtmacht (100 man)
b. Bereden ere-escorte Koninklijke Marechaussee (commandant en 24 ruiters)
c. Bereden ere-escorte Korps Landelijke Politie Diensten (commandant en 24 ruiters)
d. Rijknecht-majoor, twee rijknechten
e. Eerste aanspanning: Affuit met kanon 7-Veld, getrokken door een zesspan Gelderse/Groningse paarden, begeleid door acht officieren der Artillerie te voet
f. Twee escorterende Adjudanten van H.M. de Koningin
g. Stalmeester van H.M. de Koningin en Adjudant-Generaal van H.M. de Koningin
h. Eredetachement Korps Rijdende Artillerie (8 ruiters en commandant) i. Tweede rijtuig: Bloemenbrik, getrokken door een tweespan Friese paarden
j. Koetsier-majoor
k. Derde rijtuig: Galaglasberline, met H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses Irene, H.K.H. Prinses Margriet en H.K.H. Prinses Christina; dit rijtuig wordt getrokken door 4 Friese paarden
l. Vierde rijtuig: Galaberline, met Z.K.H. Prins Friso, Z.K.H. Prins Jaime, Z.H. Prins Bernhard en de heer Bernardo Guillermo; dit rijtuig wordt getrokken door een tweespan Friese paarden
m. Bereden ere-escorte cavalerie (commandant en 24 ruiters)
n. Militair ere-escorte te voet, achterste deel: Luchtmachtkapel, Commandant, Eredetachement Koninklijke Marine (100 man), Eredetachement Koninklijke Landmacht (100 man) en Eredetachement Koninklijke Luchtmacht (100 man)
(RVD, 8-12-2004)

 • Stoffelijk overschot Prins Bernhard op affuit naar Delft
  De kist met het stoffelijk overschot van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard wordt zaterdag 11 december per affuit met kanon van het type 7-Veld vervoerd van paleis Noordeinde in Den Haag naar de Nieuwe Kerk in Delft. De 7-Veld is een snelvuurkanon dat begin vorige eeuw werd ingevoerd bij de Artillerie. Boven de loop van het geschut is een katafalk aangebracht waarop de kist wordt geplaatst, afgedekt met de Nederlandse vlag. Het geschut is gekoppeld aan een munitiewagen. Het geheel wordt getrokken door zes Gelderse en Groningse paarden uit de Koninklijke Stallen te Den Haag.
  (RVD, 6-12-2004) • Eerbetoon luchtmacht bij aankomst Prins Bernhard op Markt Delft
  De Koninklijke Luchtmacht verzorgt zaterdag 11 december, de dag van uitvaart van Prins Bernhard, een vliegend eerbetoon aan de Prins. Als het stoffelijk overschot van de Prins naar de ingang van de Nieuwe Kerk te Delft wordt gedragen, wordt boven de Markt een fly-past in de Missing Man formatie uitgevoerd door drie F-16 jachtvliegtuigen en een Spitfire. Bij overkomst van de Markt draait de Spitfire naar boven weg.

  De Missing Man formatie wordt uitgevoerd als symbolisch afscheid van overleden vliegers. Op het moment dat de formatie de overledene passeert, verlaat één van de vliegtuigen de groep en vliegt naar boven. Gezien de nauwe band die sinds de Tweede Wereldoorlog heeft bestaan tussen de Prins en de Koninklijke Luchtmacht en de grote betekenis die hij heeft gehad bij de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is besloten hem op deze manier te eren
  (RVD, 6-12-2004) • Draagkussens met onderscheidingen Prins Bernhard in rouwkapel Paleis Noordeinde
  Bij de baar van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard zijn drie draagkussens geplaatst. Op één draagkussen is de onderscheidingsvlag van de Prins aangebracht. Op het tweede kussen ligt de onderscheiding Commandeur Militaire Willems-Orde. Op het derde kussen liggen 13 onderscheidingen. De onderscheidingen zijn aangebracht in overeenstemming met de wens van de Prins.

  Op het derde kussen ligt het Grootkruis met Keten in de Orde van het Britse Rijk van Groot-Brittanië; rechtsonder ligt Chief Commander in de Orde van het Legioen van Verdienste van de Verenigde Staten van Amerika. Op de bovenste rij liggen zeven onderscheidingen, van links naar rechts: Vliegerkruis; Oorlogs-Herinneringskruis met twee gespen; Verzetsherdenkingskruis; Bronzen Ster van de Verenigde Staten van Amerika; Oorlogskruis 1940 met palm (in brons) van België; Oorlogskruis 1939-1945 met palm (in brons) van Frankrijk; Oorlogskruis 1940-1945 van Griekenland. Op de onderste rij liggen vier onderscheidingen, van links naar rechts: Defence Medal van Groot-Brittanië; France and Germany Star van Groot-Brittanië; Oorlogskruis 1940-1945 van Luxemburg; Oorlogskruis 1939 van Tsjecho-Slowakije.

  Onderscheidingsvlag, 18 juni 1937
  De onderscheidingsvlag van Prins Bernhard werd vastgesteld bij koninklijk besluit van 18 juni 1937. De langwerpige vlag is in vier vakken verdeeld door een over het midden geplaatst staand vierarmig oranje kruis. In het midden van het kruis staat het Koninklijk Wapen, aan de rechterbovenzijde en de linkeronderzijde is de Nederlandse leeuw afgebeeld en aan de linkerbovenzijde en rechteronderzijde de roos uit het wapen van het Huis Lippe.

  Commandeur Militaire Willems-Orde, 15 juni 1946
  Koningin Wilhelmina reikte de onderscheiding 20 juni 1946 aan de Prins uit op de vliegbasis Soesterberg. Met deze onderscheiding worden mensen gehuldigd 'tot beloning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw (...) zo ter zee als te land, in welke betrekking ook en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen' (Wet 30 april 1815).

  Oorlogs-Herinneringskruis,
  Toegekend aan - met name - militairen die in alle opzichten een goede plichtsbetrachting hebben betoond tussen mei 1940 en mei 1945. Aan het kruis kunnen Gespen voor Krijgsverrichtingen worden verbonden. Het Kruis van de Prins heeft twee gespen: voor Krijg te Land 1940-1945 en Normandië 1944.

  Verzetsherdenkingskruis, 20 maart 1984
  Toegekend ter gelegenheid van de 35-jarige herdenking van de bevrijding. Herinneringsteken voor deelnemers aan het Nederlands en Indisch Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Legioen van Verdienste, 3 april 1952
  Tijdens het Staatsbezoek aan de Verenigde Staten in april 1952 benoemde president Harry S. Truman de Prins tot Chief Commander. Deze militaire onderscheiding is voor buitengewoon verdienstelijk optreden tijdens de uitoefening van uitzonderlijke dienstverrichtingen. Sinds juni 1943 was de Prins al Commander in deze orde.

  Orde van het Britse Rijk, 10 januari 1946
  Honorary Knight Grand Cross of the Military Division. Het Grootkruis met keten werd de Prins verleend door Koning George VI. De orde werd in 1917 ingesteld ter beloning van diensten in Groot-Brittannië, de dominions en koloniën.

  Bronzen Ster van de Verenigde Staten van Amerika, (datum onbekend) Deze onderscheiding is ingesteld voor hen die na 7 december 1941 dienden bij de Amerikaanse strijdkrachten, en is een beloning voor daden van verdienste of dapperheid bij deelname aan het gevecht of verlenen van steun aan gevechtsoperaties.

  Oorlogskruis 1940, 14 februari 1951
  Toegekend door Prins Boudewijn, met de grondwettelijke macht van Koning. Werd in 1941 door de Belgische regering ingesteld als beloning voor daden van moed en dapperheid op het gevechtsveld of voor langdurige frontdienst.

  Oorlogskruis 1939-1945, 30 september 1946
  Toegekend door de President van Frankrijk, Bidault. Ingesteld in 1915 als beloning voor militairen. De Prins ontving het Oorlogskruis met palm, voor eervolle daden in oorlogstijd.

  Oorlogskruis 1940-1945, 1942
  Deze Griekse onderscheiding werd de Prins verleend door George II, Koning der Hellenen.

  Defence Medal, (datum onbekend)
  Deze Britse onderscheiding werd toegekend voor dienst in Groot-Brittannië of de overzeese gebiedsdelen, tussen 1939 en 1945, in gebieden die bedreigd werden door vijandelijke luchtaanvallen.

  France and Germany Star, (datum onbekend)
  Deze Britse onderscheiding werd verleend aan hen die in de periode van veldtocht tussen 6 juni 1944 en 8 mei 1945 Frankrijk, België, Nederland of Duitsland binnentrokken.

  Oorlogskruis 1940-1945, 3 oktober 1947
  Deze Luxemburgse onderscheiding werd de Prins uitgereikt op 9 oktober 1947, toen Groothertogin Charlotte en Prins Felix van Luxemburg de doop van Prinses Marijke (Christina) bijwoonden.

  Oorlogskruis 1939, 19 december 1947
  Toegekend door de President van Tsjechoslowakije, Benesch. Deze onderscheiding was ingesteld als beloning van Tsjechoslowaakse burgers en militairen voor daden van dapperheid.

  Vliegerkruis, 3 juli 1946
  Aan de Prins verleend door Koningin Wilhelmina, voor zijn bekwaamheid en volharding, betoond in oorlogs- en andere vluchten, en zijn onafgebroken geestdrift en blijken van moed, beleid en initiatief.
  (RVD, 6-12-2004) • Plaats grafkelder - Prins Bernhard zal in de grafkelder in Delft te ruste worden gelegd naast koningin Juliana. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd. De kist met het stoffelijk overschot van de in maart overleden koningin bevindt zich boven die van haar grootouders koning Willem III en koningin Emma.

  Prins Bernhard wordt op 11 december in de koninklijke grafkelder bijgezet. De uitvaartdienst begint om 12.30 uur. De prins wordt bijgezet in een uniform van de Koninlijke Luchtmacht. Het gaat om een uniform dat hoort bij de rang van generaal-vlieger.
  Bron: NOS (03-12-04) • RIJKSVOORLICHTINGSDIENST - Persbericht
  Veteranen bij overbrenging en uitvaart prins Bernhard
  Bij de overbrenging van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard van paleis Soestdijk naar paleis Noordeinde, zondag 5 december, en bij de uitvaart, zaterdag 11 december, zijn de veteranen betrokken. Zij leveren een opvallende bijdrage aan het militaire ceremonieel. Zowel veteranen uit de Tweede Wereldoorlog als veteranen die daarna zijn uitgezonden naar oorlogsgebieden of op vredesmissie zijn vertegenwoordigd.
  Als de lijkwagen met het stoffelijk overschot van de Prins zondag wegrijdt bij paleis Soestdijk, vormen 200 overwegend oudere veteranen een ere-couloir in de Paleistuin. Bij de uitvaart van de Prins, volgende week zaterdag, vormen de veteranen met 400 man een deel van de ere-afzetting op prominente plaatsen langs de route bij paleis Noordeinde en bij het Instituut Defensie Leergangen. (3 december 2004, 18.00 uur) • RIJKSVOORLICHTINGSDIENST - Persbericht
  Dag van overbrenging en van bijzetting, rouwbeklag en hofrouw
  De uitvaartdienst van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden is zaterdag 11 december, 12.30 uur. De Prins wordt bijgezet in de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Prins Bernhard wordt de eerste dagen opgebaard in paleis Soestdijk. Hier is voor de naaste familie gelegenheid afscheid te nemen. Het stoffelijk overschot van de Prins wordt zondag 5 december, 12.00 uur, overgebracht van paleis Soestdijk naar Paleis Noordeinde in Den Haag. De Prins wordt daar opgebaard tot de dag van de uitvaart.
  Maandag 6 december heeft een aantal deputaties - waaronder van Nederlandse autoriteiten, leden van het Corps Diplomatique en hoofden van internationale organisaties - gelegenheid tot rouwbeklag in paleis Noordeinde. Voor het publiek is gelegenheid tot afscheid nemen van dinsdag 7 december tot en met donderdag 9 december, tussen 9.00 en 23.00 uur.

  Naar aanleiding van het overlijden van Prins Bernhard heeft het Koninklijk Huis hofrouw aangenomen tot en met de dag van bijzetting in de koninklijke grafkelder in Delft. Tot Kerstmis is er familierouw. In deze periode worden de reguliere werkzaamheden hervat, maar zijn er geen publieke activiteiten van leden van het Koninklijk Huis.
  (2 december 2004, 13.20 uur) • Buitengewone editie Staatscourant - Tekst van de koningin: "Met grote droefheid geef ik kennis van het overlijden van mijn geliefde vader. Hij is gisteren vredig gestorven. Mijn familie en ik voelen ons gesterkt door de gedachte dat velen dit grote verdriet met ons delen. - Beatrix".
  (02-12-2004) • RIJKSVOORLICHTINGSDIENST - 1 december 2004
  Mdedeling van de rijksvoorlichtingsdienst
  Naar aanleiding van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard der Nederlanden, heden om 18.50 uur, gelden de volgende rouwmaatregelen.

  VLAGINSTRUCTIE De minister-president heeft een speciale vlaginstructie uitgegeven op grond waarvan van alle rijksgebouwen de Nederlandse vlag halfstok, zonder wimpel, wordt uitgestoken vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de uitvaartdienst en bijzetting met uitzondering van de zondag. De recent gegeven vlaginstructie in verband met de verjaardag van Prinses Catharina-Amalia komt te vervallen.

  LUIDINSTRUCTIE Tevens heeft de minister-president een speciale luidinstructie uitgegeven die inhoudt dat behoudens plaatselijke traditie klokluiden alleen is toegestaan op de dag van de uitvaartdienst.

  AFGELASTEN EVENEMENTEN Door de rijksoverheid zullen alle officiële feestelijkheden in de betrokken periode tot en met de uitvaartdienst en bijzetting worden afgelast. Bij andere officiële evenementen zal gepaste soberheid in acht worden genomen.
  (RVD, 01.12.04, 22.24 uur)
Aangepast: 09 mei 2013

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf