Skip to main content

Heerlen - De verdwenen begraafplaats van de Medische Missiezusters

11 juni 2023

In 1925 werd de congregatie van Medische Missiezusters, Society of Catholic Medical Missionaries of Medical Sisters Congregation (MMS), opgericht door de Oostenrijkse arts Anna Maria Dengel. In de jaren dertig sloot de eerste Nederlandse zich bij de Missiezusters aan en in 1939 werd een Nederlandse afdeling opgericht.

Imstenrade op de Topografische kaart van NederlandImstenrade op de Topografische kaart van NederlandIn november 1939 vestigden de Nederlandse missiezusters zich in Heerlen in een huis aan de Caumerbeeklaan. Dat bleek al snel te klein en in september 1940 betrokken de zusters dankzij de hulp van een weldoenster het huis Imstenrade. In 1943 vroeg Overste Dr. M.E. Lippits van de Medische Missiezusters in verband met ernstige ziekte van één van de zusters met spoed toestemming voor de aanleg van een ‘eigen kerkhofje’ in het park behorende bij Imstenrade. De toestemming werd in 1944 verkregen, maar uiteindelijk werd de begraafplaats om onbekende reden niet aangelegd, waarschijnlijk als gevolg van oorlogshandelingen. Nadat de villa bij het bombardement van Aken in de nacht van 14 op 15 juli 1943 getroffen werd door één of meerdere brandbommen, moest het huis namelijk ontruimd worden en woonden de Medische Missiezusters een jaar lang in het Patronaat op de Molenberg. In 1954 werd opnieuw toestemming gevraagd én verleend, waarna de Maastrichtse architect A.H.J. Swinkels alsnog een begraafplaats ontwierp voor in de tuin van Imstenrade.

Situatie klooster Imstenrade 1954 (Archief HCL)Situatie klooster Imstenrade 1954 (Archief HCL)

Tientallen zusters werden op het kleine kerkhof begraven, tot in 1987 het complex onder opschortende voorwaarden verkocht werd aan het echtpaar Klinkers-Spreksel. Nadat de laatste zusters villa Imstenrade hadden verlaten, betrok het echtpaar met hun kinderen in 1995 het pand. Niet lang daarna werd het kleine kerkhof geruimd en werden de stoffelijke resten overgebracht naar  de dichtbij gelegen gemeentelijke begraafplaats Imstenrade. Daar werd in 2009 een herdenkingszuil geplaatst naast hun graven ter gelegenheid van 70 jaar medische missiezusters. Zusters die later stierven zijn hier ook begraven.

Aangepast: 13 februari 2024

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf