Skip to main content

Soesterberg - Gemeentelijke begraafplaats

28 juli 2010

Hoewel Soesterberg vooral in het begin van de twintigste eeuw snel groeide duurde het tot in de jaren zestig van die eeuw voordat Soesterberg haar eigen algemene begraafplaats kreeg. De plaats die gekozen werd voor de begraafplaats was midden in de bossen, ten zuiden van het dorp. Aangezien dit gedeelte behoorde tot de gemeente Zeist moest deze toestemming verlenen tot de aanleg. Aan de Kampdwarsweg, nabij het bekende Kamp Zeist, werd een rechthoekig perceel geschikt gemaakt om als begraafplaats te kunnen dienen. Op 1 september 1961 werd de begraafplaats geopend.

Op de begraafplaats van Soesterberg zijn verschillende sporen van het luchtvaartverleden van Soesterberg te vinden.Op de begraafplaats van Soesterberg zijn verschillende sporen van het luchtvaartverleden van Soesterberg te vinden.De begraafplaats werd sober en rationeel aangelegd en er werd geen gebruik gemaakt van de vele bomen die hier al stonden. Aan de noordzijde liggen de graven op een tiental regels tegenover elkaar met daartussen met schelpen verharde paden. Tussen de regels zijn beukenhagen geplant en her en der staan enige grove dennen en wat coniferen. Enige jaren na de ingebruikname werd een abri geplaatst op de begraafplaats. Daartoe werd een oude bushalte benut die vandaag de dag niet meer op de begraafplaats staat. Begin deze eeuw is de abri vervangen door een houten exemplaar.

Het hekwerk was voorheen voorzien van nog veel meer borden en geverfd in een metaalkleur.Het hekwerk was voorheen voorzien van nog veel meer borden en geverfd in een metaalkleur.

Een discussie over de bouw van een aula op de begraafplaats sleepte zich lange tijd voort. Tenslotte werd in 1990 door de gemeente Zeist een bouwvergunning afgegeven voor een eenvoudig personeelsonderkomen dat ook als aula dienst kan doen. Grondslag voor dit besluit was het geringe gebruik van de begraafplaats. Toch zijn ook aan deze begraafplaats de nieuwe ontwikkelingen niet voorbij gegaan, getuige de urnenmuur die hier in 1993 werd gebouwd.

Wie vandaag de dag de A28 oversteekt en door de bossen de bordjes richting begraafplaats volgt, komt na enkele honderden meters bij een stevig groen hek met enkele borden daarop. De aanduidingen doen in eerste instantie vermoeden dat men de achterzijde van kamp Zeist heeft bereikt, maar het gaat hier toch echt om de gemeentelijke begraafplaats. Eenmaal het hek gepasseerd valt de fors uitgevallen parkeerplaats op met aan de linkerzijde het zogenaamde personeelsonderkomen. In de zomer staat hier een overdaad aan met zomergoed gevulde plastic bakken en schalen. Begonia's, petunia's en afrikaantjes steken scherp af tegen de bosrijke omgeving. Degene die deze begraafplaats beheert moet er zijn handen vol aan hebben.

Aan de oostkant van de parkeerplaats is de oorspronkelijke bakstenen urnenmuur te vinden. Ervoor zijn later nog twee elementen opgetrokken en rondom zijn rododendrons aangeplant terwijl ook hier fleurig zomergoed aangetroffen kan worden in het juiste seizoen. Vierkante, van inscripties voorziene, marmeren en granieten afdekplaten sluiten de met urnen gevulde nissen.

Overzicht over de begraafplaats met brede zandpaden en beukenhagen achter de grafmonumentenOverzicht over de begraafplaats met brede zandpaden en beukenhagen achter de grafmonumenten.
De begraafplaats zelf oogt direct achter het personeelsonderkomen het meest ontwikkeld. Hier liggen de oudste grafmonumenten en is de beplanting die ooit bij de graven werd geplant het meest volgroeid. Op een enkel monument is de verbintenis te zien met het militaire vliegveld dat lange tijd ten noorden van het dorp lag.

 

Met dank aan dhr. G.R. Klifman, voormalig beheerder van de Algemene Begraafplaats te Soest en het Gemeentearchief van de gemeente Soest.

 

Aangepast: 18 april 2024

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten