Skip to main content

Buiskool, Jan

12 juli 2002

 

* Heveskes 17 januari 1875 - † Delfzijl 10 februari 1937

 

Buiskool is begonnen als predikant van de hervormde gemeenten Anloo, Holwerd, Dronrijp en Riet en Boer, waarna hij in 1919 burgemeester werd van Vlagtwedde, om die gemeente in 1922 te verruilen voor de gemeente Delfzijl. In die tijd heerste er een grote werkeloosheid. En als Buiskool ergens een hekel aan had, dan was het wel dat mensen voor hun levensonderhoud hun hand moesten ophouden: oneervol, demoraliserend en mensonterend.

Buiskool vond ook, dat hij in die tijd op dat gebied als burgemeester beter uit de voeten kon dan als dominee. Tijdens zijn Vlagtwedder ambtsperiode startte hij ter bestrijding van de werkeloosheid werkverschaffingsprojekten, waarbij woeste gronden werden ontgonnen (Jipsinghuizen!). In Delfzijl breidde hij z'n werkterrein op een dusdanige wijze uit, dat de regering hem benoemde tot 'rijksinspecteur van de centrale werkverschaffing' in Groningen. Aan hem werd bevoegdheid gegeven te bepalen welke werken en projekten moesten worden aangepakt en wie er naar de werkverschaffing mochten. Wegen werden aangelegd, kanalen gegraven, polders kwamen tot stand. In 1924 werd hij voorzitter van de 'Ontginningsmaatschappij De Verenigde Groninger Gemeenten'. Buiskool was bepaald niet soepel, met hem viel niet te spotten en door velen in de werkverschaffing werd hij gehaat om zijn harde lijn. Bij de landelijke overheid echter genoot hij groot respect.

BuiskoolIn 1937 overleed Buiskool na een kortstondige ziekte. Kort voor zijn overlijden had hij nog de hoop uitgesproken een aantal jaren dit werk te mogen doen, omdat het niet af was. Nadat hij ten grave was gedragen door leden van het 'Bijzonder Verband Landstorm' sprak de toenmalige minister Slingenberg: "Jipsinghuizen is vaak verfoeid door de werkloozen, maar wij allen weten ook hoe na korte jaren dat werk zegenrijk bleek te zijn voor de arbeidende bevolking. De werkverschaffing was hem lief, niet omdat het een aangename werkkring was, maar omdat hij wist daarmee veel goed te doen."

Rijksinspecteur Buiskool werd begraven te Delfzijl, waar hij ook burgemeester was. 

 

Literatuur

  • 'Nieuwe Groninger Encyclopedie'; REGIO-Projekt Uitgevers, Groningen (1999)
  • 'De Hel van Jipsinghuizen', C. Stolk; Meiders (1988)

 

Aangepast: 26 december 2020

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten