Skip to main content

Cohen, David

13 juli 2002

 

* Smilde 1815 - † Assen 1896

 

Door een klein perceel bos aan het oog onttrokken ligt tussen de Europaweg en de N33 de Joodse Begraafplaats van Assen. Eén van de herinneringen aan de Joodse ingezetenen, die voor Assen van veel betekenis zijn geweest. Op deze begraafplaats treffen we het grafmonument aan van Dr. David Cohen.


Geboren te Smilde, studeerde David Cohen medicijnen in Groningen, promoveerde daar en vestigde zich als arts te Assen. Bij zijn patienten genoot hij groot aanzien. Zijn voortgezette wetenschappelijke arbeid als medicus vonden hun bekroning in het behalen van de titel doctor in de verloskunde (1840) en doctor in de chirurgie (1841). Vanuit zijn professie leverde hij de nodige bijdragen op het gebied van de gezondheidszorg aan de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en had zitting in provinciale commissies/raden op geneeskundig gebied.

Grafmonument Dr. David CohenGrafmonument Dr. David CohenBinnen de Joodse gemeente was hij schoolopziener en voor die gemeente ressortaal lid Centrale Cie tot de Algemene zaken van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap. Van het Asser Gymnasium was hij curator en het Genootschap ter bevordering van de Landbouw in Drenthe had hem als secretaris. Van 1877 tot 1896 lid van de gemeenteraad van Assen. Velen (10 rijtuigen en ca. 150 volgers) volgden bij zijn overlijden zijn baar. Binnen een jaar na zijn overlijden werd uit dankbaarheid voor zijn verdiensten een monument op zijn graf geplaatst. Bij Koninklijk besluit mochten de kinderen zich Cohen Tervaert noemen, verwijzing naar de Vaart te Assen, waar Dr. Cohen woonde.

 

Literatuur

  • 'Drentse Biografieën' dl3; redactie J. Bos en W. Foorthuis, Uitg. Boom, 1991
  • 'De Joodse gemeente Assen'; F.J.Hulst en H.M.Luning, Vanderveen, 1991
  • 'Geschiedenis van Assen'; H. Gras e.a., Van Gorcum, 2000

 

Aangepast: 04 februari 2023

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten