Skip to main content

Toegang tot de dood - Almere Haven

22 januari 2012

In de jongste provincie van Nederland vinden we vooral hekwerken van na de Tweede Wereldoorlog. Het oudste toegangshek dat de provincie kent, staat op het kerkhof in Urk. Dat hek dateert van 1876 en is een traditioneel smeedijzeren hek tussen gietijzeren pijlers.

Begraafplaats aan de Oosterdreef

Het bevat het funeraire symbool bij uitstek in de vorm van een schedel met knekels boven de ingang. Op de andere begraafplaatsen in Flevoland is de toekomst van begraafplaatshekken niet echt te vinden. Of het moet zo zijn dat uniformiteit en elektrisch bediende hekwerken in de toekomst meer en meer zullen worden toegepast voor begraafplaatsen.

Wat de toekomst in zich heeft op het gebied van begraafplaatshekken is wellicht goed te zien op de begraafplaatsen Oosterdreef en Kruidenweg in Almere. Alleen de grafvakken zelf zijn afgesloten, maar de begraafplaats als zodanig is feitelijk geheel vrij toegankelijk. Dat ontwerp werd voor het eerst toegepast op de begraafplaats in Almere Haven, gelegen aan de Oosterdreef. Geasfalteerde paden voor fietsers en wandelaars ontsluiten daar verschillende grafvakken. Deze zijn op hun beurt wel weer met een eenvoudig houten hek afgesloten, maar het concept was destijds in de jaren zeventig behoorlijk nieuw. Op de tweede begraafplaats van Almere is het concept wederom toegepast. Feitelijk past een dergelijke oplossing alleen in een bredere stedenbouwkundige context. Een dergelijke toepassing wordt niet vaak gezocht voor nieuwe begraafplaatsen, maar Almere geeft toch een kijkje in de toekomst van onze begraafplaatsen.

Aangepast: 24 april 2018

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten