Skip to main content

Toegang tot de dood - Oost-Knollendam

23 mei 2011

 

Wederom een van rijkswege beschermd hekwerk en wel dat van de bijzondere begraafplaats van Oost-Knollendam. De begraafplaats dateert uit 1874, net als het toegangshek zelf. Heel apart zijn de flankerende gemetselde bergruimten uit 1930.

Hekwerk in Knollendam

Het jaarverslag van de begraafplaats over dat jaar vermeldt hierover het volgende: "in Mei werd door het bestuur eenparig besloten om de Poortingang zoo te verbouwen dat ter weerszijden een bergplaats benut kan worden om dan eventueel de achterbergplaatsen te laten vervallen ...".

Het toegangshek staat op een dam over de sloot die de begraafplaats omgeeft. Tussen de op zware pilaren gelijkende bergplaatsen bevindt zich een 2,60 meter breed toegangshek. Het getoogde dubbele spijlenhek is uitgevoerd in smeedijzer met op de buitenste, zwaarder uitgevoerde stijlen, gietijzeren dennenappels. Zo’n dennenappel is ook op de binnenstijl van het linkerhek aangebracht. De overige spijlen zijn afgezet met pieken in de vorm van een Franse lelie. De hekdelen hangen aan meer dan twee meter hoge gietijzeren pijlers in de vorm van gecanneleerde zuilen op een achthoekige basis. Ook deze pijlers worden bekroond door dennenappels. Net onder de dennenappels worden beide pijlers verbonden door een naar boven gebogen smeedijzeren staaf met bovenop een gietijzeren reliëf van een doodshoofd en twee gekruiste knekels. Het beeld wordt gecompleteerd door de massief ogende bakstenen bergruimten. De bergruimten hebben een vierkant grondvlak van 1,50 bij 1,50 meter en zijn ruim drie meter hoog. De ruimten staan op een betonnen voet die onder het hek doorloopt als een drempel of plint. De bergruimten zijn opgetrokken in een bruinrode machinale baksteen, waarbij aandacht is besteed aan het voeg- en metselwerk. Op de hoeken van de uitkragende en bredere bovenste band rusten betonnen bollen die op hun beurt weer een betonnen dekplaat dragen. In de naar de begraafplaats gerichte zijde van beide bergruimten is een deur aangebracht.

Al met al geen alledaags toegangshek dat functioneler blijkt te zijn dan men op het eerste gezicht verwacht.

 

 

Aangepast: 30 april 2018

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten