Skip to main content

De dood in beeld - Beneden-Leeuwen

13 maart 2022

 

Na het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 kwam er steeds meer godsdienstvrijheid en dat betekende ook dat de katholieken hun geloof weer in de openheid mochten belijden. In 1853 resulteerde dat in de oprichting van de Utrechtse kerkprovincie door paus Pius IX. Daarmee kwam ook het kloosterleven in Nederland weer op gang. 

In 1797 was het klooster van de Zusters Penitenten-Recollectinen in Weert door de Fransen opgeheven, waarna de communiteit het kloosterleven in het geheim voortzette in Oirschot. De Franciscanesssen of Zusters van Oirschot zijn van oorsprong contemplatief, maar na 1840 gingen zij zich toeleggen op onderwijs en bejaardenzorg. 

In 1873 bood Willem van Mook de zusters een stuk land aan in het Gelderse Leeuwen, waarop hij een klooster met school en gasthuis liet bouwen. In 1874 namen zes Oirschotse religeuzen hun intrede in het klooster St. Jozef in Leeuwen en namen de zorg op zich van de bejaarden in het gasthuis Huize St. Jozef dat in 1890 opende. Dat jaar telde het gasthuis nog slechts twee bewoners, maar dat aantal groeide snel. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog schommelde het rond de 600 bewoners. 

Beneden-Leeuwen - Kloosterkerkhof St JozefBeneden-Leeuwen - Kloosterkerkhof St Jozef

Voor het klooster lag het kerkhof, waar zowel zusters als patiënten een laatste rustplaats vonden. Toen in 1926 de dijk doorbrak, stond het kerkhof en het omliggende terrein wekenlang ongeveer 1 1/2 meter onder water. De zusters en de bewoners van het gasthuis verbleven al die tijd op de bovenste verdiepingen van de gebouwen. In februari 1945 werd het klooster door een V2 getroffen, waarbij wonderlijk geen doden vielen. Het klooster zelf was evenwel onherstelbaar beschadigd. Nadat het na de oorlog weer was opgebouwd, werd het klooster in 1964 bij een brand verwoest. Het zou het einde betekenen van het kloosterleven in Beneden-Leeuwen. De zusters zijn teruggekeerd naar het moederhuis in Oirschot en de restanten van het klooster zijn geruimd.

De prentbriefkaart stamt uit 1906. Op de plek waar het klooster heeft gestaan, bevindt zich nu een bedrijventerrein, tussen de Korte Brouwersstraat en de Waterstraat.

Aangepast: 13 maart 2022

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf