Skip to main content

De dood in beeld - Diemen

04 september 2020

 

Sinds 2010 is de gemeente Diemen eigenaar van begraafplaats Rustoord, maar de begraafplaats bestaat dan al meer dan 200 jaar.

Diemen - RustoordEind negentiende eeuw kwam er weerstand tegen het begraven in kerken en er ontstonden initiatieven voor de aanleg van buitenbegraafplaatsen. In 1780 verrees op een Schevenings duintop de particuliere begraafplaats Ter Navolging. En in 1782 opende de Hervormde Gemeente Oud-Zuilen een buitenbegraafplaats op een perceel van de heer van Zuilen en Westbroek even boven Utrecht. Het zal de jonge doodgraver George Henri Aman hebben geïnspireerd, want in 1791 opende hij aan het 'Weesper zandpad te Diemerbrug' een eigen begraafplaats, bedoeld voor Amsterdammers die niet meer in de kerk begraven wilden worden. Om de begraafplaats te financieren gaf hij aandelen uit ter waarde van 500 gulden.

De begraafplaats bleef lang familiebezit, totdat de begraafplaats in 1925 in eigendom kwam van de (Hersteld) Evangelisch-Lutherse gemeente, waarna in 1935 een aula werd gebouwd op de begraafplaats. In 1982 werd de begraafplaats overgenomen door de Protestants Coöperatieve Begrafenisvereniging om in 1987 weer over te gaan naar een particuliere eigenaar. In 1999 werd het eigendom voor het symbolische bedrag van 1 gulden overgedaan naar een ondernemersfamilie, onder de naam Stichting Rustoord te Diemen, die de intentie had een crematorium te bouwen op de begraafplaats. Toen daar geen toestemming voor werd verkregen, verkocht de stichting in 2010 de begraafplaats voor 100.000 euro aan de gemeente Diemen.

Aangepast: 04 september 2020