Skip to main content

Als bloemen bij het graf - Vries II

12 februari 2024

Markus Roelfsema 25-08-1867 - 14-10-1881

Op de begraafplaats aan de Eswal in Vries liggen een drietal zerken van het gezin Roelfsema. De zerken, die een zekere welstand uitstralen, zijn rijkelijk voorzien van grafsymboliek en tekst. Met name de zerk van de zoon Markus is voorzien van een grafdicht. Binnen de ouroboros (slang die in zijn staart bijt) bevinden zich de naam, de data en de plaatsen van geboorte en overlijden. Aan de bovenzijde van de zerken van beide echtelieden zijn als grafsymboliek vlinders, een treurwilg, een zeis en een omgekeerde toorts aangebracht. Aan de bovenzijde van de zerk voor zoon Markus een molen. Aan de onderzijde van de zerken in een kader tekst.

Grafsteen voor Markus.Grafsteen voor Markus.

Op 16 mei 1859 traden Roelof Roelfsema, van beroep landbouwer, en Willemtien van der Molen, kasteleinsdochter, in het huwelijk. Het echtpaar heeft veel verdriet gekend. Werden drie kinderen levenloos geboren, twee kinderen leefden slechts enkele dagen. Hoe groot zal hun vreugde geweest zijn over hun dochter Grietien, die op 17 februari 1866 geboren werd en op hun zoon Markus, die op 25 augustus 1867 werd geboren en in leven bleven.

Helaas overleed tien jaar later, op 3 december 1877, moeder Willemtien, nog maar 47 jaar oud. En dan treft op 14 oktober 1881 vader Roelof Roelfsema een grote slag. In die nacht komt zoon Markus te overlijden, nog maar 14 jaar oud. Ten huize van molenaar C.F. Beins, zoals we lezen in het overlijdensregister. Was hij een inwonende molenaarsleerling? Of was hij bevriend met een van de kinderen? Het eerste is niet onwaarschijnlijk. De molen zal voor hem belangrijk zijn geweest. Niet voor niets is aan de bovenzijde van zijn zerk een molen aangebracht. Op de zerk lezen we als grafdicht:

Als God ons roept moet elk verschijnen,
Hoe onverwacht ’t ook zij,
Mijn zoon moest van deez’ aard verdwijnen,
God sta den Vader bij!

De molen van Vries (met dank aan Historische Vereniging Oud Vries)De molen van Vries (met dank aan Historische Vereniging Oud Vries)

Met name die laatste regel is veelzeggend. Het moet verschrikkelijk zijn geweest na het overlijden van zijn echtgenote nu ook Markus te moeten missen. Toch is er de aanvaarding, zoals we kunnen opmaken uit dit grafdicht. Aanvaarding, die rust op het geloof, dat in het gezin Roelfsema een grote plaats heeft ingenomen. We kunnen dat opmaken uit de aangebrachte tekst op de zerk van Willemtien Roelfsema- van der Molen. Het is het 14de vers van Psalm 92: Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods (Statenvertaling). Treffend is de tekst op de zerk van Roelof Roelfsema, die op 7 mei 1885 overleed, waar we lezen:

Zijn leven verwijst uw naar
Mattheus 5 vers 9.
Toegewijd door J.v.d.MOLEN.

Mattheus 5 vers 9 is een van de zaligsprekingen uit de door Jezus gehouden Bergrede en luidt: Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden (Statenvertaling). Zo heeft men Roelof gezien en niet gekozen voor het 4de vers van de zaligsprekingen, dat zeer wel had gepast bij alles wat hij heeft moeten meemaken: Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden (Statenvertaling).

 

Aangepast: 06 april 2024

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten