Gelderland

Tiel - RK begraafplaats

 

Ingang begraafplaatsIn 1836 krijgt Tiel een apart Rooms Katholiek kerkhof op Zandwijk, in de huidige J.D. van Leeuwenstraat. In de periode daarvoor werden de katholieken begraven op Ter Navolging, op een gewijd gedeelte. Op het kerkhof staat een bakstenen kapel met spitsbogenvensters. Een gedenksteen in de buitenmuur van de kapel herinnert aan de gevers van de grond: "N.V. den heuvel en Johanne van Baten, zijne huisvrouw, zijn de gulle gevers van dezen grond."
Een fraai ijzeren hekwerk siert de ingang van de begraafplaats. Boven de poort de tekst: "Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven".

OorlogsslachtoffersOp de begraafplaats een oorlogsmonument waaronder 14 burgers liggen begraven die door de bezetter in de Tweede Wereldoorlog als vergelding zijn gefusilleerd.

Sinds de stichting van het kerkhof in 1836 heeft er geen uitbreiding van het terrein plaatsgevonden. Dat betekent dat er in de loop der tijd flink geruimd is. Oude en nieuwe grafmonumenten wisselen elkaar dan ook af. Grafmonumenten van cultuur-historische waarde blijven echter staan. (2001)

 

Literatuur

  • A.T.M Ruygt, Begraafplaats Ter Navolging Tiel (Tiel, 1998)

 

Bron

  • Medewerker begraafplaats

 


© 2021 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.