Stichting

Geschiedenis

 

In 2001 werd een voorzichtige start gemaakt met de website ‘Dood in Nederland’. Het was een persoonlijk initiatief dat ontstond vanwege de beperkte informatie die op dat moment op het internet te vinden was over begraafplaatsen en kerkhoven. Uitgangspunt van de website was het (niet-commercieel) beschikbaar stellen van informatie over funerair erfgoed in Nederland. Al snel raakten verschillende mensen geïnteresseerd in het project en nauwelijks een jaar later, met Allerzielen 2002, werd de stichting Dodenakkers.nl opgericht. Rond 2010 werd afscheid genomen van de naam 'Dood in Nederland' en sindsdien staat de website simpelweg bekend als 'Dodenakkers'.

In de eerste jaren is er een vaste groep medewekers ontstaan met naast initiatiefnemer René ten Dam ook Leon Bok, Marten Mulder en Pim de Bie. Daarnaast zijn er talloze auteurs die belangeloos met een artikel of soms een hele reeks artikelen ook een bijdrage hebben geleverd. Een overzicht is te vinden in de colofon.

Donateurs

Naast de relatief kleine groep van medewerkers heeft de stichting een trouwe groep van donateurs die nog jaarlijks toeneemt in aantal. Net als de medewerkers zijn ook de donateurs belangrijk voor de stichting. Samen houden zij de website ‘in de lucht’. Bijzonder is dat de stichting de donateurs jaarlijks een boek kado weet te doen als dank voor hun steun. Daarnaast ondersteunt de stichting met de beperkte financiële middelen die tot haar beschikking staan verschillende funeraire initiatieven, zowel in Nederland als daarbuiten. Zo werd in 2018 de schoonmaak van een oude VOC-begraafplaats in Nagapattinam (India) medegefinancieerd door de stichting. Door onze bijdrage kon de restauratie van een aantal grafmonumenten en de toegangspoort een aanvang nemen. Lees hier meer over het project.

Door de jaren heen zijn de bezoekersaantallen van de website toegenomen en sinds een aantal jaren stabiel. Zonder twijfel is de website de meest bezochte site over funerair erfgoed in Nederland. De bezoekersaantallen geven bovendien aan dat het funeraire erfgoed van Nederland een grote belangstelling geniet. De hoeveelheid links naar de website, zowel van kleine homepages als landelijke historische instellingen en archieven laat ook zien dat de website serieus genomen wordt. Dit wordt bevestigd doordat niet alleen in artikelen op internet, maar ook in boeken steeds vaker de website als bron wordt vermeld. 

Publicaties en advieswerk

Medewerkers van de website verlenen regelmatig hun medewerking aan verschillende media. Gezamenlijk hebben de medewerkers enkele jaren geleden een column verzorgd in het tijdschrift ‘Openbaar Bestuur’. Daarnaast zijn er tal van publicaties verschenen, zowel op internet en in tijdschriften, als ook boeken over begraafplaatsen, moordkruisen of grafpoëzie. In 2004 verscheen een jaarboek met als thema ‘Politiek en de dood’. In 2013 verscheen 'Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland', het eerste standaardwerk over dit bijzondere funeraire object. Het boek werd heel positief ontvangen. In 2018 werd 'Begraven aan de andere kant van de baai' gepresenteerd, een boek over de geschiedenis van de Hollandsche begraafplaats in Nagasaki. Bovendien verscheen van dit boek een Engelstalige editie.

De stichting heeft op het gebied van oude Nederlandse begraafplaatsen in het buitenland ruime expertise opgebouwd en werkt daarom voor buitenlandse adviezen samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Medewerkers van de stichting adviseerden in het verleden over begraafplaatsen in Indonesië en Japan en in 2017 over begraafplaatsen in Suriname en India. De stichting brengt daarnaast meer adviezen uit, soms op verzoek, maar ook uit eigen beweging als de situatie daarom vraagt. Mede doordat enkele van de medewerkers tevens beroepshalve werkzaam zijn op het gebied van funerair erfgoed heeft de stichting een uitgebreid netwerk van professionals en experts.

In 2010 werd het Virtueel Depot voor Funeraire Cultuur gelanceerd. Met het Virtuele Depot faciliteerde en bemiddelde de stichting bij funeraire objecten die anders verloren dreigden te gaan. Met het depot wil de stichting haar betrokkenheid voor het behoud van funerair erfgoed benadrukken. Het Virtuele Depot voor Funeraire Cultuur zal in 2019 een nieuwe start maken.

2018

Voorjaar 2018 lanceerde de stichting de vierde versie van de website, 'Dodenakkers 4.0'. De oorspronkelijke uitgangspunten uit 2002 gelden nog steeds, namelijk het aanbieden van informatie over funerair erfgoed in Nederland en daar door de geschiedenis mee verbonden plaatsen en gebieden. Op deze wijze hopen we blijvend een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van funerair erfgoed.

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.