Groningen

Stadskanaal - Familiebegraafplaats Uniken

 

Toegangshek tot de begraafplaatsHet heeft lang geduurd voor het Stadskanaal doorgetrokken was tot de Duitse grens. In 1765 besloot het bestuur van de stad Groningen tot het graven van het nieuwe kanaal, dat nodig was in het kader van het vervenen van het omliggende gebied. In 1865 had het Stadskanaal zijn uiteindelijke lengte bereikt. Langs het kanaal verrezen huizen, landbouwers vestigden zich op de dalgronden en het dorp Stadskanaal ontstond.Naarmate het kanaal vorderde verplaatste het centrum van het dorp zich. Aanvankelijk een agrarisch dorp, kreeg nijverheid en industrie rond de eeuwwisseling een steeds belangrijker plaats. Het kanaal, de huizen langs het kanaal, boerderijen wat verder het land in, het ademt met de open ruimte van het achterland een heel eigen sfeer.

Dan ineens, je verwacht het niet, een paar groene toegangshekken, waarop: familiebegraafplaats Uniken. Het zouden hekken kunnen zijn, die toegang geven tot de wat achter liggende boerderij. En Centraal gelegen grafmonument Jan Unikenwie het niet weet, is hier zo voorbij gereden. Het brede aangeharde zandpad, achter het hekwerk, slingert langs de boerderij verder het land in. Na een paar haakse bochten sta je weer voor een paar groene hekken, die toegang geven tot de eigenlijke begraafplaats. Vanuit de verte te zien als een stukje verdwaald bos in het open terrein van het vroegere veengebied.

Grafmonumentje voor de heel jong gestorven EllerusOpzichter van de venen van de stad Groningen en landeigenaar, stichtte hier Jan Uniken rond het midden van de 19e eeuw een begraafplaats voor hem en zijn familie. Zijn graf, dat dateert van 1859, is niet het oudst . Wel neemt het op de begraafplaats een centrale plaats in, en duidt zijn plaats in het geheel: Jan Uniken, landeigenaar, zoals we lezen op het monument. Het oudste graf is dat van Ellerus Harmannus van der Tuuk, zoon van Johannes van der Tuuk en Catharina Uniken. Ellerus, die slechts 2 dagen oud werd, overleed op 12 november 1857. Hij was de kleinzoon van Egbert Uniken, broer van de stichter van de begraafplaats Jan Uniken, die zelf ongehuwd was.

Jan_Uniken2Vanuit welke hoek je ook kijkt, welke route je ook neemt op deze kleine parkachtige begraafplaats, telkens is er het grafmonument van Jan Uniken, dat ons bepaalt bij de stichter.

Staande palen, liggende stenen, graven voorzien van hekwerk, een enkele zuil, alles zeer verzorgd en goed onderhouden.

Groen overheerstDe kleur cementgrijs van stenen en monumenten overheerst, samen met het groen van het hekwerk. De aanleg van de begraafplaats doet denken aan de slingertuinen, die we nu weer in oude glorie hersteld zien worden bij de monumentale boerderijen op het Groninger land.
De laatste ter aarde bestelling op deze begraafplaats vond plaats in 1964.

De begraafplaats bevindt zich aan de Unikenstraat (naam van de weg langs het kanaal) te Stadskanaal.

 

Literatuur

  • 'De Nieuwe Groninger Encyclopedie'; Groningen (1999)
  • 'Groningen Gids voor cultuur en landschap'; Bedum (1994)

 


© 2021 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.