Skip to main content

Dudok, Willem Marinus

15 juli 2009

 * Amsterdam 6 juli 1884 – † Hilversum 6 april 1974

De naam Dudok is haast een begrip geworden in Nederland. De architect Willem Marinus Dudok heeft een oeuvre nagelaten dat ook buiten Nederland veel bekendheid geniet. Tussen de vele ontwerpen bevinden er zich ook een aantal voor begraafplaatsen.

Willem Dudok op gevorderde leeftijd achter zijn tekentafel
(foto Elzendaalarchitectuur Wiki).
Willem Dudok werd op 6 juli 1884 geboren in Amsterdam. Hij groeide op in een muzikaal gezin en muziek zou ook altijd een hobby van hem blijven. Zelf stelde dat hij dat muziek een inspiratiebron was voor zijn architectuur. Na zijn jeugd koos Dudok voor een opleiding tot ingenieur aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Deze opleiding was veelzijdig en van hoog niveau. Na enkele jaren bij de verbindingsdienst werd Dudok overgeplaatst naar de Militaire Staf der Genie in Amsterdam. Hier deed hij met het ontwerpen van forten en kazernes vooral technische kennis van de bouwkunde op. Later hield Dudok zich ook met andersoortige gebouwen bezig.
In 1913 begon Dudok zijn eigen architectenbureau in Leiden. Daarnaast werd hij in 1915 directeur Openbare Werken in de gemeente Hilversum. Hier was hij verantwoordelijk voor de architectuur en voor de stedenbouwkundige samenhang. Tot zijn vroege ontwerpen behoort de school aan de Geraniumstraat (1917/1918), een bakstenen gebouw met een hoge toren in het midden en witte raamkozijnen. In de jaren twintig ontwierp Dudok het stedelijk badhuis, een aantal scholen en een van zijn bekendste werken, het Hilversumse raadhuis. De bouw duurde van 1928 tot 1931 en vormt een bekroning op Dudok’s geheel eigen richting van een op de Amsterdamse School georiënteerde stijl. Al in 1927 werd hij aangesteld als gemeentearchitect van Hilversum en werkte hij mee aan stadsontwikkelingsplannen.

Dudok’s werk is niet alleen te zien in Hilversum, maar ook in andere steden en zelfs buiten Nederland. Zo tekende hij in 1929 het ontwerp voor het Nederlandse studentenhuis in de Cité Universitaire te Parijs. Het niet bewaard gebleven warenhuis voor de Bijenkorf in Rotterdam was ook van zijn hand. Vanaf 1934 werkte Dudok als planoloog in Den Haag.
Naast vele scholen, een woningbouwcomplex met honderd woningen en een complex met vijftig woningen, ontwierp Dudok ook een tweetal begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum. Van 1927 tot 1930 werd de Noorderbegraafplaats aangelegd en na zijn pensioen (1954) was hij ook betrokken bij de Zuiderhof die in 1964 gereed kwam.

Het grafmonument voor Dudok en zijn vrouw in 2016.Het grafmonument voor Dudok en zijn vrouw.Op 6 april 1974 overleed Dudok op 89-jarige leeftijd. Zijn overlijden was groot nieuws in binnen- en buitenland. Op donderdag 11 april werd Dudok begraven op de Noorderbegraafplaats in Hilversum, een van zijn eigen ontwerpen. Hij werd bijgezet in het graf waar eerder in 1960 zijn vrouw Alette-Marie Smit was begraven. Veel mensen vragen zich af waarom Dudok niet op de Zuiderhof is begraven, maar feit is dat er al een graf was op de Noorderbegraafplaats. Op het graf is een strak vormgegeven monument geplaatst dat uitgevoerd is in een witte kalksteen. de belettering is uitgevoerd in grote strakke kapitalen en ingekleurd met goudverf.

 

Literatuur

  • 'Architectuur van de 20e eeuw': Gössel, Peter en Leuthäuser, Gabriele; 1991

 

Internet

 

 

Aangepast: 10 maart 2024

Nieuw op de website