Skip to main content

Teenstra, Marten Douwes

12 juli 2002

 

* Ruigzand 17 september 1795 - † Ulrum, 29 oktober 1864

 

Marten Teenstra was een telg uit een vooruitstrevend, verlicht en intellectueel landbouwersgeslacht, dat z'n wortels had in Friesland, maar zich in 1776 had gevestigd in Noord-Groningen. Marten Douwes, aanvankelijk boer op de boerderij Arion in de Noordpolder, koos voor een bestaan dat hem ver buiten 's lands grenzen voerde. Hij werd in 1826 opzichter van bruggen en wegen op Java, van 1828 tot 1834 landbouw-adviseur in Suriname.

{seog:disable}In 1834 vestigde Teenstra zich te Ulrum (Groningen) en liet een groot aantal publicaties het licht zien. Zo schreef hij onder andere: 'De Ned. West-Indische eilanden'; 'De negerslaven in Suriname'; 'De Overzeesche Bezittingen'; 'Chronologisch overzicht van 1795- 1815 voor Groningen, Friesland en Drente'; 'Stads- en Dorpskroniek Groningen, Friesland en Drente'; 'De Kinderwereld' (met beschrijvingen van toenmalige kinderspelen); 'Volksverhalen en Legenden'; 'Verscheidenheden betrekkelijk booze kunsten en wetenschappen' en 'Volksvooroordelen en bijgeloof'. Teenstra bracht ook een eigen liberaal tijdschrift uit: 'De Diligence'. En door de uitgave van zijn 'Landbouwhuishoudkundige Almanakken' werd hij in grote kring bekend. Als liberaal, doopsgezinde en vrijmetselaar moest hij niets hebben van de beweging, die ontstond door toedoen van zijn plaatsgenoot Ds. Hendrik de Cock en leidde tot de Afscheiding.

Teenstra1Op zijn grafmonument  op de begraafplaats van Snakkeburen te Ulrum (Gr.) treffen we het volgende gedicht aan:

"D'onsterfelijke geest,
Met hoop en geest verwant,
Reikt boven het begrip,
Van menselijk verstand,
Maak u in nederigheid,
Door liefde en deugd bemind;
Vertrouw op God, Hij is
Uw vader, gij Zijn kind.
Hier staat zijn laatste koffer
In 'stille graf.
Het stof behoort aan 't stof.
Hij lei zijn reiskleed af."

Het grafmonument van Teenstra is te vinden op de begraafplaats aan de Snakkeburen te Ulrum (Gr.).

 

Literatuur

  • 'Nieuwe Groninger Encyclopedie'; REGIO-Projekt Uitgevers, Groningen (1999)
  • Voorwoord uit 'Stads- en Dorpskroniek' door M.D. Teenstra; Uitg. M. A. van Seijen/Leeuwarden (1974)

 

Aangepast: 17 december 2019

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf