Skip to main content

Veenhuizen, Geert

21 juli 2002

 

* Stootshorn 18 november 1857 - † Sappemeer 30 januari 1930

 

GVeenhuizen2Geert Veenhuizen werd geboren op 18 november 1857 in de buurtschap Stootshorn bij Noordbroek. Blijkbaar was hij op de lagere school een begaafde leerling, want het hoofd der school zette zich in om hem nog iets meer mee te geven dan de geëigende basiskennis. Op de leeftijd van 13 jaar wordt Geert in de "leer" gedaan bij een plaatselijke boomkweker. In de 10 jaar die volgen, is het de doopsgezinde predikant Ds. Ten Bruggencate, die hem de nodige botanische kennis bij brengt. Dan volgen betrekkingen bij een kweker in Gouda en bij een kweker in Boskoop. Bij deze laatste leert hij de intensieve tuinbouw kennen. Door zijn huwelijk met Jantje van der Wijk, dochter van een bloem- en boomkweker te Sappemeer, kwam hij terecht op diens kwekerij en volgde hij al snel zijn schoonvader op als eigenaar. Veenhuizen wist het bedrijf in korte tijd te moderniseren en ontwikkelde zich tevens als tuinarchitect met als specialisatie het aanleggen van tuinen bij boerderijen. Als lid van een landbouwbelangenorganisatie kwam Geert Veenhuizen in aanraking met de aardappelteelt en werd zijn interesse daarvoor gewekt.

Er was in die tijd een explosieve groei van de aardappelmeelindustrie en al spoedig maakte Veenhuizen de overstap naar de aardappelteelt. Toen in 1889 de Landbouwvereniging Borger- en Tripscompagnie en Kleinemeer besloot een variëteitenproefveld aan te leggen, werd Geert Veenhuizen verzocht de leiding daarvan op zich te nemen. Een paar jaar later, in 1903, werd hij cultuurchef van het Centraal Proefveld te Sappemeer.

Tijdens zijn 40-jarig kwekersschap ontwikkelde hij honderden nieuwe rassen, waarvan er 94 rassen geschikt bleken voor de praktijk. Bekend werden o.a. de Rode Star en de Eigenheimer. Met succes heeft Veenhuizen zich bewogen op het terrein van de aardappelteelt, hetgeen nog eens werd onderstreept met een koninklijke onderscheiding bij zijn pensionering in 1927.

Geert Veenhuizen overleed op 30 januari 1930 te Sappemeer. Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag werd in Wageningen - bakermat van de Landbouw - nog een gedenkschrift uitgegeven, gewijd aan Geert Veenhuizen, pionier der aardappelkwekers. Op het kerkhof rond de Koepelkerk te Sappemeer verrees een grafmonument in de vorm van een obelisk met daarop de afbeelding van Geert Veenhuizen. Daaronder de woorden: DE GROOTE AARDAPPELKWEEKER.

 

Literatuur

  • 'Nieuwe Groninger Encyclopedie'; REGIO-Projekt Uitgevers, Groningen (1999)
  • "Veenhuizen", Geert ( 1857-1930), J.M.G.van der Poel in: Biografisch Woordenboek van Nederland; Den Haag (1979)

 

Foto header: Detail www.beeldbankgroningen.nl (818-13029) "Sappemeer : Geert Veenhuizen staat op een aardappelproefveld -het Centraal Proefveld- op het terrein van de fabriek van Scholten."

 

Aangepast: 02 januari 2022