Maatschappij

Wester, Hendrik

 

* Bovenrijge 23 januari 1752 - † Oude Pekela 9 februari 1821

 

HendrikWesterHendrik Wester werd geboren te Garmerwolde als zoon van een landbouwer. Aanvankelijk was het zijn vader die hem onderwijs gaf, omdat de school nogal ver weg lag. Toen hij tien jaar oud was, ging hij naar school in Ten Boer. In het nabij gelegen Lellens volgde hij een cursus schoonschrijven. Hendrik Wester was een leergierige jongen. Hij las veel.

Omdat het landbouwbedrijf van zijn vader zijn liefde niet had, werd hij op zeventienjarige leeftijd winkelbediende in Groningen. Zijn hart echter ging uit naar studie en overdracht van kennis. Blijkbaar was de periode waarin hij te Ten Boer een onderwijzer had vervangen zo goed bevallen, dat een vaste aanstelling volgde en zo werd hij van 1772 - 1783 onderwijzer te Ten Boer. Van 1783 - 1802 volgde Oude Pekela.

Een heel belangrijk aspect van de opvoeding vond Wester de godsdienstig-zedelijke vorming. Daarnaast werd door hem de oude spelmethode sterk verbeterd. De school diende een modelinrichting te zijn: stilte tijdens de lessen, klassikaal onderwijs, begrijpelijke lesstof en het Nederlands in plaats van het dialect. De opleiding voor onderwijzers werd door hem ter hand genomen en via zijn oud-kwekelingen wist hij zijn denkbeelden en werkwijze te verbreiden. Sinds 1801 volgde zijn aanstelling tot schoolopziener. Op onderwijskundig gebied verschenen een vijftigtal werken van zijn hand. Hoezeer men Hendrik Wester als onderwijs-man achtte, mag blijken uit het grafmonument, dat ter ere van zijn nagedachtenis verrees op de begraafplaats van Oude-Pekela. 

 

Literatuur

  • 'Nieuwe Groninger Encyclopedie'; REGIO-Projekt Uitgevers, Groningen (1999)
  • 'Groningen Gids voor cultuur en landschap'; Bedum (1994)
  • krantenartikelen Nieuwsblad van het Noorden/ Dagblad van het Noorden

 


© 2023 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.