Skip to main content

Literatuur


Geschreven: 02 december 2009
Aangepast: 07 oktober 2020
Auteur: René ten Dam
Categorie: Algemeen

Red.: onderstaande lijst is in bewerking. Aanvullingen zijn welkom.

 

Algemeen 

 • Phillipe Ariès: Het beeld van de dood; Nijmegen (1987)
 • Phillipe Ariès: Het uur van onze dood; Amsterdam/Brussel (1987)
 • Mirjam Beerman, Frans van Burkom, Frans Grijzenhout (red.): Beeldengids Nederland; Rotterdam (1994)
 • T.S.R. Boase: De dood in de Middeleeuwen. Sterfelijkheid, oordeel en aandenken; Bussum (1974)
 • Annet van den Broek, Koos Groen (red.): Hun laatste rustplaats; Baarn (1985)
 • Wim Cappers: Vuurproef voor een grondrecht - Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999; Zutphen (1999)
 • J.J. Fahrenfort: Dodenbezorging en cultuur - De dodenbezorging bij natuur- en halfcultuurvolken en bij de cultuurvolken der Oudheid dl. I; Amsterdam (1947)
 • Herman Franke: De Dood in het leven van alledag. Rouwadvertenties en openbare strafvoltrekkingen in Nederland; Den Haag (1985)
 • I. Franke: Crematie in Nederland 1875 - 1955; Utrecht (1989)
 • C. van de Graft: Dodenbezorging en cultuur - De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland dl. II; Amsterdam (1947)
 • H.L. Kok: De geschiedenis van de laatste eer in Nederland; (Lochem, 1970)
 • H.L. Kok: Erfenis onzer voorouders; Lochem (1990)
 • H.L. Kok (red.): Begraven & begraafplaatsen - Monumenten van ons bestaan; Utrecht (1998)
 • H.L. Kok: Funerair Lexicon - Encyclopedisch woordenboek over de dood; Maastricht (2000)
 • Wessel Meijer (red.); Begraafplaatsen als cultuurbezit; Utrecht (1992)
 • Hans Heesen, e.a.: Waar ligt Poot? - Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers; Baarn (1997)
 • Sietse van der Hoek: Tot in eeuwigheid - Op reis langs luisterrijke begraafplaatsen; Utrecht (1994)
 • Erwin Panofsky: Tombsculpture - Its changing aspects from ancient Egypt to Bernini; New York (1992)
 • Cees van Raak: Dodenakkers - Kerkhoven, begraafplaatsen, grafkelders en grafmonumenten in Nederland; Amsterdam (1995)
 • Cees van Raak: Heden vredig ontslapen', funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau; Bussum (1995)
 • Cees van Raak: Vorstelijk begraven en gedenken. Funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau (2003; herziene en geactualiseerde herdruk van Heden vredig ontslapen uit 1995.)
 • Adelaide van Reeth, Guido Peeters: Herinneringen in steen; Houten (1988)
 • Ruud Spruit: De dood onder ogen - Een cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en rouw; Houten (1986)
 • Ruud Spruit: Landschappen van de dood; Den Haag (1993)
 • Ineke Strouken, Albert van der Zeijden (red.): De dood onder ogen zien - Veranderende opvattingen over sterven en dood ; Utrecht (1999)
 • Albert van der Zeijden (red.): Cultuurgeschiedenis van de dood; Amsterdam (1990)
 • Diversen: Dood en begraven - sterven en rouw 1700-1900, catalogus; Utrecht (1980)
 • Diversen: De Joodse begraafplaatsen in Nederland, themanummer van MISJPOGE, verenigingsblad van de Nederlandse kring voor joodse genealogie (jaargang 3, nr. 4, oktober 1990)
 • Leon Bok, René ten Dam (sst): Canon van het Nederlands Funerair Erfgoed (2020)

 

Prehistorie tot 400 na Christus 

 • J.R. Beuker e.a.: Zorg voor de doden - Vijfduizend jaar begraven in Drenthe; Assen (1991)
 • J.H.F. Bloemers: Weert-Boshoverheide, 'een voorhistorische doodenakker'; Amersfoort (1990)
 • A.E. van Giffen: De hunebedden in Nederland; Utrecht (1925)
 • H.J. Reusink: Leersum, grafheuvels op de Zuilensteinsche Kop; Zutphen (1988)
 • W.J.H. Verwers: Goirle, grafheuvels op de Rechtse heide; Bussum (1980)
 • N.N.: Van vuistbijl tot veenlijk; Assen (1970) 

 

Drenthe 

 • J.R. Breuker, W.A.B. van der Sanden, V.T. van Vilsteren: Zorg voor de doden. Vijfduizend jaar begraven in Drenthe; Assen (1991)
 • Marten Mulder: Grafpoëzie van het Drentse land 

 

Friesland 

 • Arnold Carmiggelt: Begraven op de terpen in Ferwerderadiel - Het dodenbestel in Middeleeuws Fryslân +/- 400-1200; Abcoude (2000)
 • H. ten Hoeve: De stadhouderlijke grafruimten in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden; Leeuwarden (1978)
 • Judith Smals (red.): De Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden - Roodbaards laatste rustplaats; Leeuwarden (2001)
 • Rik Vos e.a.: Zerken in Friesland - 1535-1680; Leeuwarden (1994)
 • N.N.: Vredenhof; Schiermonnikoog (1998)
 • N.N.: Wieuwerd en zijn historie; Wieuwerd (1977) 
 • Peter en Klaske Karstkarel: Dag, mijn lieve moeder. Grafcultuur in Friesland (2015)

 

Gelderland 

 • A.J. van Dissel: Moscowa, geschiedenis van de gemeentelijke begraafplaats in Arnhem; Utrecht (1992)
 • Gert Hofsink: 'Welk een rustig plekje' - begraafplaatsen in Ermelo; Ermelo (2005)
 • Rita Hulsman: Uut de sloffen - een fietstocht langs begraafplaatsen in Apeldoorn en omgeving; Apeldoorn (2000)
 • Rita Hulsman: Uut de sloffen - een fietstocht langs begraafplaatsen in de Achterhoek ; Apeldoorn (2000)
 • M.Jetten, A.F.C.M. Wolf: Begraven binnen en buiten de wallen. Van kerk en kerkhof tot begraafplaats in Nijmegen; Nijmegen (1992)
 • M.R. Potjer: Moscowa. Van begraafplaats naar begraafpark in Arnhem; Utrecht (2009)
 • A.T.M. Ruygt: Begraafplaats Ter Navolging Tiel - Een voorbeeld van verlicht denken; Tiel (1998) 

 

Groningen 

 • Marten Mulder: Grafpoëzie van het Groningerland 

 

Limburg 

 • S.E. Minis: De laatste eer. Begraafplaatsen en grafmonumenten in Maastricht en omgeving; Maastricht (1994)
 • N.N.: Het Oude Kerkhof te Roermond; folder Stichting Oude Kerkhof (z.j.)
 • M. Heemels e.a., ‘Den aje kirkhaof.’ De algemene begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ te Roermond 1785-2006 (Roermond 2008-3)
 • Limburgs Memento Mori. Kerkhoven en begraafplaatsen in Limburg gefotografeerd door Obie Oberholzer (Roermond 2010) 
 • M. Heemels, 'Op den akker des doods, waar allen gelijk worden...' Begraafcultuur in Roermond 1870-1940 (Hilversum 2016)
 • John Vaessen, ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond. (Roermond, derde uitgebreide druk, 2019)
 • E. Caris e.a., De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster (Zwolle 2020 

Zie voor meer info: https://www.oudekerkhofroermond.nl/publicaties.htm

 

Noord-Brabant 

 • M.W. van Boven: Begraven in en om de Grote Kerk van Breda; Aalsmeer (1987)
 • Hanneke Das-Horsmeier: Begraven in Vught. De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught; Vught (1985)
 • Marcel Portegies: Dood en begraven in 's-Hertogenbosch - Het Sint-Janskerkhof 1629-1858; Utrecht (1999)
 • Cees van Raak: Verstilde stad. De oude begraafplaatsen van Tilburg; Tilburg (1991)
 • Cees van Raak: In den Schijff. Begraafplaats Binnenstad Tilburg (2002) 

 

Noord-Holland 

 • Ernest Kurpershoek, Hetty van den Berg: Zorgvlied - geschiedenis van een begraafplaats; Amsterdam (1995)
 • Diversen: De dood verbloemen? - begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken; Amsterdam (1982)
 • D. Brouwer: Beschrijving van de St. Gomarus- of Westerkerk en de St. Pancra of Zuiderkerk te Enkhuizen; Enkhuizen (1949)
 • Yolanda Rustenhoven (sst): Beelden op Zorgvlied - beeldende kunst op de begraafplaats; Amstelveen (2001)
 • Leon van der Heijden (tekst): Huis te vraag; Afstudeerproject Rietveldacademie (1997)
 • A. Denkers (red.): 100 jaar begraafplaats St. Barbara Amsterdam; Amsterdam (1994)
 • Margriet de Roever, Jenny Bierenbroodspot: De Begraafplaatsen van Amsterdam; Amsterdam (2005)

  

Overijssel 

 • Sytze de Boer: Funeraire Cultuur - Zwolle; Rotterdam (2001)
 • Girbe Buist (red.): Langs dodenakkers in het Overijssels Vechtdal; Zwolle (z.j.)
 • Udo de Kruijf (red.): Een klooster ontsloten - De kroniek van Sint-Agnietberg bij Zwolle door Thomas van Kempen; Kampen (2000)
 • H. Schelhaas, Bert Molenaar (red.): Graven en begraven in Overijssel; Zwolle (1981)
 • Ronald Stenvert: De Grote of Lebuïnuskerk in Deventer; Deventer (1984)
 • N.N.: Oude Algemene Begraafplaats 1831-1918; folder SOB Deventer (1998) 

 

Utrecht 

 • W. Bos: Van grafheuvel tot columbarium - De geschiedenis van de begraafplaatsen en het begraven in Leusden; Uitgave in eigen beheer
 • P. Borst e.a.: Graven en begraven in de Dom van Utrecht; Bunnik (1997)
 • C.L. van Groningen: De Tombe van Nellesteyn; Leersum (1997)
 • Hans Heesen, Harry Jansen: Pen in ruste - Schrijversgraven in Midden-Nederland; Baarn (2001)
 • J.H. van der Kolk, D.M. Servaas: Ten paradijze voeren haar de engelen - Gedenkboek van het rooms-katholieke kerkhof in Zeist; Zeist (2000)
 • Edwin Maes: Begraafplaatsen; Utrecht (1996)
 • Henk Reinders: De Oude Dorpskerk te Bunnik - uit het verleden van een gebouw en een gemeente; Bunnik (1988)
 • Ton H.M. van Schaik: Gewijde aarde - de r.k. begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan in Utrecht; Utrecht (2000)
 • Gerrit Vermeer: De Oude of Sint-Stevenskerk te Werkhoven; Zutphen (1985)
 • Gerrit Vermeer: De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk; Zutphen (1987)

  

Zuid-Holland

 W.P.R.A. Cappers: Stilleven in steen, een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage; Kampen (1991)

 • A.J. van Dissel: De Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage; Den Haag (1989)
 • Nicole Ex, Frits Scholten: De Prins en De Keyser - Restauratie en geschiedenis van het grafmonument voor Willem van Oranje; Bussum (2001)
 • M. Gout, M.A. Verschuyl: Nieuwe Kerk Delft en grafmonument van Willem van Oranje; Delft (1989)
 • Ton Hokken, Huis van de Levenden, de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk te Rotterdam; Rotterdam (2009)
 • Rita N. Hulsman, Jannes H. Mulder: Begraven in Rotterdam en omstreken; Rotterdam (1999)
 • Rita Hulsman: Funeraire cultuur - Alblasserwaard & Vijfheerenlanden; Rotterdam (2001)
 • Rita Hulsman: Funeraire cultuur - Den Haag; Rotterdam (2001)
 • Mariëtte Kamphuis: De stad en de dood. Algemene Begraafplaats Crooswijk, Rotterdam 1828-2000; Rotterdam (1999)
 • A. Nelemans: Hic conditur - De graven van de Nieuwkerk te Dordrecht (2006)
 • H.H. Vos e.a.: Graven in de Pieterskerk; Leiden (1981)
 • N.N.: Crematorium en begraafplaats "Schollevaar" - Capelle aan den IJssel; uitgave in eigen beheer (1991)

 

Nederlands funerair erfgoed in het buitenland (Indonesië)

 • Geerts, G.A., Bezoekersgids Militaire Erebegraafplaats Peutjut, z.p., 2007.
 • Intveld, A.P., Gevallen op het veld van Eer. Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet, ’s-Gravenhage, 2010
 • Heshusius, C.A., Onze 2.200 militaire doden en het ere-veld “Peutjoet” op Atjeh in: Mars et Historia (vierde lustrumnummer), z.p., 1986, pag. 95-136.
 • Kuitenbrouwer, M., Banda Atjeh: de militaire erebegraafplaats Peutjoet. Een koloniale erfenis, in: J. Bank en M. Mathijsen (red.), Plaatsen van herinnering: Nederland in de negentiende eeuw, Amsterdam, 2006, pag. 338-349.
 • Stolk, C.J. (red.), Peutjoet. Rustplaats voor 2200 soldaten van het vroegere K.N.I.L., ’s-Gravenhage/Amsterdam, 1984.