Provincies

Drenthe

 

Met 173 begraafplaatsen staat de provincie Drenthe bijna onderaan de lijst. Van alle provincies kent alleen de provincie Flevoland minder begraafplaatsen. Vergeleken met Zeeland, de provincie met het minst aantal inwoners, telt Drenthe bijna 50 begraafplaatsen minder.

Van de in totaal 173 begraafplaatsen is pakweg 57% (98) gemeentelijk. Dat percentage is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde dat op 33% ligt. De overige begraafplaatsen zijn redelijk verdeeld, maar meest opvallend is dat de joodse begraafplaatsen met bijna 12% (20 stuks) de een na grootste groep vormt. Naar verhouding kent Drenthe dan ook de meeste joodse begraafplaatsen van alle provincies. Een nieuwkomer in de provincie is de islamitische begraafplaats in Zuidlaren. Dit was voorheen een particuliere begraafplaats.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:

Begraafplaatsen naar gezindte, Drenthe 2020Hoewel Drenthe een hoog percentage gemeentelijke begraafplaatsen kent, komt de provincie met dit aantal slechts op de 8e plaats. Alleen Friesland, Utrecht, Limburg en Flevoland kennen minder gemeentelijke begraafplaatsen. Procentueel kennen Zeeland en Flevoland ook meer gemeentelijke begraafplaatsen. Met het aantal van 20 joodse begraafplaatsen komt Drenthe als provincie op een zevende plaats.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Drenthe bij of rond een kerk is gelegen dan is dat met een aantal van 21 zo'n 12% van het totaal. Veertien kerkhoven liggen daadwerkelijk rond een kerk (waarvan negen geruimd) en de overige zeven liggen achter of naast een kerk.

Drenthe kent dertien particuliere begraafplaatsen (ruim 7%). Daaronder bevindt zich een aantal familiebegraafplaatsen, maar ook de in 2012, 2019 en 2020 geopende natuurbegraafplaatsen in de provincie. Eén van de opvallendste familiebegraafplaatsen is die voor de familie Rebenscheidt in Smilde.

In totaal zijn er van de 173 begraafplaatsen zeker elf begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Dat betreft met name kerkhoven in dorpen waar in de negentiende eeuw een gemeentelijke begraafplaats is aangelegd. Daarnaast zijn er 33 begraafplaatsen gesloten of niet meer in gebruik als zodanig. In Drenthe worden dus uiteindelijk 140 begraafplaatsen daadwerkelijk gebruikt.

Van de 173 begraafplaatsen zijn er 11 begraafplaatsen, kerkhoven of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Daarmee is Drenthe (afgezien van de provincie Flevoland) de provincie waar het minste funeraire erfgoed beschermd is. Inmiddels is van vier begraafplaatsen bekend dat ze van gemeentewege beschermd zijn.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Drenthe is Emmen. Met het aantal van 31 staat Emmen niet in de top 10 van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen. Verder kent Midden-Drenthe 19 begraafplaatsen en Coevorden 18. Provinciehoofdstad Assen kent met 6 begraafplaatsen het geringste aantal begraafplaatsen van alle gemeenten in Drenthe.

Qua oppervlak zijn de Drentse begraafplaatsen goed voor 6,5% van het totale oppervlak aan begraafplaatsen in Nederland. in totaal 260 hectare ongeveer, waarbij de grootste begraafplaats 33 hectare beslaat; namelijk natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext. Gemiddeld is er in de provincie 5,3 m2 per inwoner beschikbaar.

 

* Bij het overnemen van gegevens s.v.p. vermelden: Dodenakkers.nl - Kenniscentrum Funerair Erfgoed


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.