Provincies

Drenthe

 

Met 177 begraafplaatsen staat de provincie Drenthe bijna onderaan de lijst. Van alle provincies kent alleen de provincie Flevoland minder begraafplaatsen. Vergeleken met Zeeland, de provincie met het minst aantal inwoners, telt Drenthe bijna 60 begraafplaatsen minder.

Van de in totaal 177 begraafplaatsen is ruim 55% (98) gemeentelijk. Dat percentage is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde dat op 33% ligt. De overige begraafplaatsen zijn redelijk verdeeld over de verschillende categorieën, maar meest opvallend is dat de joodse begraafplaatsen met ruim 11% (20 stuks) de een na grootste groep vormt. Naar verhouding kent Drenthe dan ook de meeste joodse begraafplaatsen van alle provincies. Een relatieve nieuwkomer in de provincie is de islamitische begraafplaats in Zuidlaren. Dit was voorheen een particuliere begraafplaats.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:Begraafplaatsen naar gezindte DrentheBegraafplaatsen naar gezindte Drenthe

Hoewel Drenthe een hoog percentage gemeentelijke begraafplaatsen kent, komt de provincie met dit aantal slechts op de 8e plaats. Alleen Friesland, Utrecht, Limburg en Flevoland kennen minder gemeentelijke begraafplaatsen. Procentueel kennen Zeeland en Flevoland ook meer gemeentelijke begraafplaatsen. Met het aantal van 20 joodse begraafplaatsen komt Drenthe als provincie op een zevende plaats.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Drenthe bij of rond een kerk is gelegen dan is dat met een aantal van 25 zo'n 14% van het totaal. Daarvan liggen 18 kerkhoven daadwerkelijk rond een kerk (waarvan 13 geruimd) en de overige 7 liggen achter of naast een kerk.

Drenthe kent inmiddels dertien particuliere begraafplaatsen (ruim 7%). Daaronder bevindt zich een aantal familiebegraafplaatsen, maar ook de in 2012, 2019 en 2020 geopende natuurbegraafplaatsen in de provincie. Eén van de opvallendste familiebegraafplaatsen is die voor de familie Rebenscheidt in Smilde.

In totaal zijn er van de 177 begraafplaatsen zeker 15 begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Dat betreft met name kerkhoven in dorpen waar in de negentiende eeuw een gemeentelijke begraafplaats is aangelegd. Daarnaast zijn er 35 begraafplaatsen gesloten of niet meer in gebruik als zodanig. In Drenthe worden dus uiteindelijk 127 begraafplaatsen daadwerkelijk gebruikt, zo'n 70% van het totaal. Naast dit aantal worden in Drenthe ook nog zo'n 14 verdwenen begraafplaatsen geteld. Dat betreft met name oude hervormde kerkhoven die eerst door in gebruik name van gemeentelijke begraafplaatsen hun rol verloren en later door stads- of dorpsuitbreidingen bebouwd zijn geraakt of tot parkeerplaats zijn gemaakt.

Drenthe telt inmiddels 5 crematoria, net zoveel als Groningen en meer dan in Zeeland of Flevoland. Het oudste crematoria van Drenthe is dat van Meppel. Het was destijds het twaalfde crematorium in Nederland. Later kwamen er ook crematoria in Assen, Emmen, Hoogeveen (Fluitenberg) en in Eelderwolde. Die laatste dateert van 2018 en bedient feitelijk ook de stad Groningen.

Van de 177 begraafplaatsen zijn er 11 begraafplaatsen, kerkhoven of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Daarmee is Drenthe (afgezien van de provincie Flevoland) de provincie waar het minste funeraire erfgoed beschermd is. Inmiddels is van 5 begraafplaatsen bekend dat ze van gemeentewege beschermd zijn.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Drenthe is Emmen. Met het aantal van 31 staat Emmen niet in de top 10 van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen. Verder kennen Midden-Drenthe en Coevorden elk 19 begraafplaatsen en Aa en Hunze 17. Provinciehoofdstad Assen kent met 6 begraafplaatsen het geringste aantal begraafplaatsen van alle gemeenten in Drenthe.

Qua oppervlak zijn de Drentse begraafplaatsen goed voor 6,7% van het totale oppervlak aan begraafplaatsen in Nederland. in totaal ongeveer 283 hectare, waarbij de grootste begraafplaats 33 hectare beslaat; namelijk natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext (Aa en Hunze). Door deze buitengewone afmetingen telt de gemeente maar liefst 18 m2 aan graftruime per inwoner. Gemiddeld is er in de provincie 5,7 m2 per inwoner aan grafruimte beschikbaar. Dat is meteen het hoogste aantal m2 per inwoner van alle provincies.

 

* Bij het overnemen van gegevens s.v.p. vermelden: Dodenakkers.nl - Kenniscentrum Funerair Erfgoed


© 2024 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.