Provincies

Drenthe

 

Met slechts 169 begraafplaatsen staat de provincie Drenthe bijna onderaan in de lijst. Van alle provincies kent alleen de provincie Flevoland minder begraafplaatsen. Vergeleken met Zeeland, dat de provincie is met het minst aantal inwoners, telt Drenthe ruim 50 begraafplaatsen minder. Van de in totaal 169 begraafplaatsen is pakweg 58% (98) gemeentelijk. Dat percentage is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde dat op bijna 34% ligt. De overige begraafplaatsen zijn redelijk verdeeld maar meest opvallend is dat de joodse begraafplaatsen met bijna 12% (20 stuks) de een na grootste groep vormt. Naar verhouding kent Drenthe dan ook de meeste joodse begraafplaatsen van alle provincies.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:Begraafplaatsen Drenthe naar gezindte

Hoewel Drenthe een hoog percentage gemeentelijke begraafplaatsen kent, komt de provincie met dit aantal slechts op de 8e plaats. Alleen Friesland, Utrecht, Limburg en Flevoland kennen minder gemeentelijke begraafplaatsen. Procentueel kennen Zeeland en Flevoland ook meer gemeentelijke begraafplaatsen. Met het aantal van 20 joodse begraafplaatsen komt Drenthe als provincie op een zevende plaats.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Drenthe bij of rond een kerk is gelegen dan is dat met een aantal van 20 ongeveer 12% van het totaal. Dertien kerkhoven liggen daadwerkelijk rond een kerk (waarvan acht geruimd) en de overige zeven liggen achter of naast een kerk.

Drenthe kent twaalf particuliere begraafplaatsen (7%). Daaronder bevinden zich een aantal familiebegraafplaatsen, maar ook de in 2012 geopende natuurbegraafplaats Hillig Meer bij Eext. Eén van de opvallendste familiebegraafplaatsen is die voor de familie Rebenscheidt in Smilde.

In totaal zijn er van de 169 begraafplaatsen zeker tien begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Dat betreft met name kerkhoven in dorpen waar in de 19de eeuw een gemeentelijke begraafplaats is aangelegd. Daarnaast zijn er dertien begraafplaatsen gesloten. In Drenthe worden dus uiteindelijk 156 begraafplaatsen daadwerkelijk gebruikt.

In totaal zijn elf begraafplaatsen, kerkhoven of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Daarmee is Drenthe (afgezien van de provincie Flevoland) de provincie waar het minste funeraire erfgoed beschermd is. Er zijn (nog) geen begraafplaatsen bekend die van gemeentewege beschermd zijn.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Drenthe is Emmen. Met het aantal van 30 staat Emmen op een gedeelde negende plaats (samen met Steenwijkerland) in de top 10 van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen. Verder kennen Coevorden en Midden-Drenthe ieder 17 begraafplaatsen. Provinciehoofdstad Assen kent met zes begraafplaatsen het geringste aantal van alle gemeenten in Drenthe. 

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.