Skip to main content

Flevoland

22 januari 2012

 

Met 21 begraafplaatsen kent de provincie Flevoland het minste aantal begraafplaatsen van alle Nederlandse provincies. Het aantal van 21 is ook al jarenlang stabiel, alleen de grootte is wat toegenomen door uitbreidingen. Het aantal begraafplaatsen per inwoner is dan ook het laagst in Flevoland. Daarmee tekent zich in Flevoland duidelijk af dat er veel gecremeerd wordt in de provincie.
Van de 21 begraafplaatsen is ruim 90% (19) in handen van een gemeente. Dit percentage is fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 33% ligt, en daarmee het hoogst van alle provincies. De overige twee begraafplaatsen zijn een islamitische en een joodse begraafplaats, beide in Almere. Daarmee geeft Flevoland het meest afwijkende beeld van alle provincies ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:

Begraafplaatsen naar gezindte, Flevoland 2021Begraafplaatsen naar gezindte, Flevoland 2021In Flevoland is slechts één begraafplaats bij een kerk te vinden (Urk), slechts 5% van het totaal. Naast de 21 begraafplaatsen die in Flevoland in gebruik zijn, zijn er op het voormalige eiland Schokland nog resten te vinden van een aantal kerkhoven. Daarvan is die op de zuidpunt nog het meest intact omdat hier de ruine van het kerkje met de omgeving nog bewaard is.

Van alle begraafplaatsen in Flevoland zijn er nog geen begraafplaatsen of onderdelen beschermd als rijksmonument. Twee begraafplaatsen zijn ooit geinventariseerd bij het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), maar nimmer aangewezen. Het oude kerkhof van Urk is in 2016 onder gemeentelijke bescherming geplaatst.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Flevoland is Noordoostpolder met 11 begraafplaatsen. Almere kent er vier en de gemeente Urk 3. In de top 10 komen de gemeenten van Flevoland niet voor.

Wat het oppervlak aan begraafplaatsen betreft komt Flevoland op de laatste plaats met 1,0% van het totale oppervlak aan begraafplaatsen in Nederland. Het gaat in totaal om ruim 41 hectare, waarbij de grootste begraafplaats ruim 5 hectare beslaat, namelijk de Begraafplaats en Crematorium van Almere Stad. Binnenkort zal de gemeentelijke begraafplaats De Vormt hier het stokje overnemen vanwege een uitbreiding die het totaal daar op zeker 6 hectare brengt. Voorheen was de islamitische begraafplaats in Almere de kleinste begraafplaats in de provincie, maar die is de laatste jaren fors gegroeid, waardoor nu het oude kerkhof op Urk de kleinste begraafplaats in Flevoland is. Gemiddeld is er in de provincie 0,9 m2 per inwoner aan grafruimte beschikbaar.  Dat getal is de afgelopen jaren kleiner geworden door de groei van het aantal inwoners in de provincie. Het getal van 0,9 m2 is ver beneden het gemiddelde voor heel Nederland dat op 2,4 m2 ligt en geeft aan dat het  aandeel aan crematoria in Flevoland relatief hoog is. Inmiddels kent de provincie 3 crematoria.

 

* Bij het overnemen van gegevens s.v.p. vermelden: Dodenakkers.nl - Kenniscentrum Funerair Erfgoed

Aangepast: 08 april 2023

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf