Provincies

Flevoland

 

Met 21 begraafplaatsen kent de provincie Flevoland het minste aantal begraafplaatsen van alle Nederlandse provincies. Het aantal begraafplaatsen per inwoner is dan ook het laagst in Flevoland. Daarmee tekent zich in Flevoland al duidelijk af dat er veel gecremeerd wordt in de provincie.
Van de 21 begraafplaatsen is ruim 90% (19) in handen van een gemeente. Dit percentage is fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 34% ligt, en daarmee het hoogst van alle provincies. De overige twee begraafplaatsen zijn een islamitische en een joodse begraafplaats, beide in Almere. Daarmee geeft Flevoland het meest afwijkende beeld van alle provincies ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:

image12001In Flevoland is slechts één begraafplaats bij een kerk te vinden (Urk), slechts 5% van het totaal.Buiten de 21 begraafplaatsen die in Flevoland in gebruik zijn, zijn er op het voormalige eiland Schokland nog resten te vinden van een aantal kerkhoven. Daarvan is die op de zuidpunt nog het meest intact omdat hier de ruine van het kerkje met de omgeving nog bewaard is.

Van alle begraafplaatsen in Flevoland zijn er nog geen begraafplaatsen of onderdelen beschermd. Twee begraafplaatsen zijn ooit geinventariseerd bij het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), maar nimmer aangewezen. Het oude kerkhof van Urk is in 2016 onder gemeentelijke bescherming geplaatst.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Flevoland is Noordoostpolder met 11 begraafplaatsen. Almere kent er vier en de gemeente Urk 3. In de top 10 komen de gemeenten van Flevoland niet voor. 

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.