Provincies

Fryslân

 

Van de twaalf provincies in Nederland staat Fryslân op de derde plaats qua aantal begraafplaatsen. Het gaat om 491 begraafplaatsen, wat betekent dat Fryslân de meeste begraafplaatsen per inwoner kent. Van de 491 begraafplaatsen is minder dan 20% (96) in handen van een gemeente. Dit percentage ligt ver onder het landelijke gemiddelde dat op iets minder dan 34% ligt. De meeste begraafplaatsen zijn in handen van een PKN- of hervormde gemeente, maar liefst 67% (329). Het aantal katholieke begraafplaatsen ligt iets hoger dan in Groningen maar is met minder dan 5% nog altijd veel minder dan het landelijke gemiddeld dat op 29% staat.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:Begraafplaatsen Fryslân naar gezindte

Het aantal joodse begraafplaatsen in Fryslân bedraagt tien. Dat is in vergelijking met andere provincies weinig en qua aantallen staat de provincie hiermee ergens onderaan. De joodse begraafplaats in Workum uit 1676 behoort evenwel tot één van de oudste in Nederland.

Het grote aantal hervormde begraafplaatsen (waaronder PKN) valt op. Het betreft vooral kerkhoven. Maar liefst 242 kerkhoven (bijna 50% van het totaal) liggen rond een kerk en nog eens 76 begraafplaatsen liggen achter of naast een kerk. Fryslân telt daarmee ruim  één vijfde van alle kerkhoven in Nederland.

Fryslân kent in totaal 25 particuliere begraafplaatsen. De jongste betreft de natuurbegraafplaats Friesland in Nieuwehorne bij Heerenveen. Deze werd in oktober 2015 geopend. Een andere bijzondere particuliere begraafplaats is het mausoleum Coopersburg in Akkrum.

Eén oorlogsbegraafplaats kent Fryslân en dat is de Engelse Oorlogsbegraafplaats op Terschelling. Hier zijn vooral aangespoelde Engelse vliegers begraven.

Van de 491 begraafplaatsen zijn zes begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Daarnaast zijn er 28 begraafplaatsen gesloten, oftewel minder dan 6%.

In totaal zijn 83 begraafplaatsen, kerkhoven of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Daarmee is Fryslân ruim vertegenwoordigd als het gaat om bescherming want 15% van het landelijke totaal aan beschermde begraafplaatsen ligt in Fryslân. Van vijf begraafplaatsen is bekend dat ze gemeentelijk beschermd zijn.

Ander opvallend feit voor de provincie Fryslân is nog dat de in 2011 gefuseerde gemeente Sudwest-Fryslân maar liefst 84 begraafplaatsen telt en daarmee op nummer 1 staat in de top 10 van gemeenten met de meeste begraafplaatsen. Inmiddels is daar een tweede gemeente in de top 3 bijgekomen want De Friese Meren (Fryske Marren) telt er 54. Landelijk staat de gemeente Schouwen-Duiveland op de derde plaats met 41 begraafplaats. 

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.