Provincies

Gelderland

 

De provincie Gelderland heeft het grootste oppervlak van alle provincies in Nederland, pakweg 55 km2 meer dan Noord-Brabant. Dat laat zich voor beide provincies vertalen in het aantal begraafplaatsen. Het aantal inwoners is waarschijnlijk voor het aantal begraafplaatsen minder een factor dan het oppervlak. Gelderland komt tot een totaal van 629 begraafplaatsen maar het iets kleinere Noord-Brabant kent er meer. Van de 629 begraafplaatsen in Gelderland is iets meer dan 35% (221) in handen van een gemeente. Dit percentage ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde dat op iets minder  dan 34% ligt. Met bijna 29% vormen de katholieke begraafplaatsen de tweede groep in Gelderland gevolgd door ruim 17% aan begraafplaatsen met een PKN of hervormde signatuur. Gelderland kent ook 7 oorlogsbegraafplaatsen, net iets meer dan 1% van het totaal maar wel 1/5 van het totaal aantal oorlogsbegraafplaatsen in Nederland.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven (zie diagram):Begraafplaatsen naar gezindte Gelderland

Met het aantal gemeentelijke begraafplaatsen komt de provincie Gelderland op een gedeelde eerste plaats met Zuid-Holland. Op ruime afstand volgt Noord-Holland met 185 gemeentelijke begraafplaatsen. Met het aantal joodse begraafplaatsen (45) staat Gelderland onbetwist op de eerste plaats. Als bijzonderheid voor deze provincie dient genoemd te worden dat Zaltbommel maar liefst vier joodse begraafplaatsen kent.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Gelderland bij of rond een kerk ligt, dan is dat met een aantal van 149 bijna 24% van het totaal. Van dat aantal liggen er 66 daadwerkelijk rond een kerk. De overige 83 liggen achter of naast een kerk.

In totaal zijn er van de 629 begraafplaatsen zeker 11 begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Ongetwijfeld zullen dat er nog meer zijn, vooral bij oude kerken. Van een aantal andere is de status onduidelijk. Daarnaast zijn zeker zo’n 63 begraafplaatsen gesloten, ofwel 10% van het totaal. In Gelderland wordt uiteindelijk op zo’n 555 begraafplaatsen daadwerkelijk nog begraven. In totaal zijn 60 begraafplaatsen of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. De jongste begraafplaats die van rijkswege beschermd is, is begraafplaats Norelbos bij Epe. Deze uit de jaren zestig daterende begraafplaats is aangewezen in het kader van de bescherming van wederopbouwarchitectuur. Van 43 begraafplaatsen in Gelderland is bekend dat ze van gemeentewege zijn beschermd. Dat is 40% van het totaal aantal gemeentelijk beschermde begraafplaatsen.

Wat verder in Gelderland opvalt is dat deze provincie maar liefst 54 particuliere begraafplaatsen kent. In heel Nederland zijn er 252 bekend, dus in Gelderland alleen al ligt ruim 21% van dat totaal. Door families of particuliere stichtingen beheerde begraafplaatsen komen verder veel voor in Noord-Brabant (zo’n 30) en in Overijssel (zo’n 28). Daarmee is de provincie Gelderland op dit gebied wel een koploper. Het betreft vooral veel familiebegraafplaatsen of begraafplaatsen bij een inrichting. Maar er zitten ook grotere begraafplaatsen tussen als Rustoord in Nijmegen of de natuurbegraafplaats in Assel.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Gelderland is Buren met 28 begraafplaatsen. Buren wordt gevolgd door Berkelland met 26 begraafplaatsen en Overbetuwe met 25 begraafplaatsen. Buren komt met haar 28 begraafplaatsen op een gedeelde elfde plaats in de lijst van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen. 

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.