Provincies

Groningen

 

Met 382 begraafplaatsen staat de provincie Groningen in de middenmoot. Qua aantal is de provincie vergelijkbaar met Noord-Holland, terwijl het aantal inwoners in Groningen maar een vijfde bedraagt van die in Noord-Holland. Per inwoner heeft Groningen dan ook na Friesland de meeste begraafplaatsen. Van de 382 begraafplaatsen is iets meer dan 36% (139) in handen van een gemeente. Dit percentage ligt ongeveer gelijk met het landelijk gemiddelde dat op 34% ligt. Bijna de helft van alle begraafplaatsen in Groningen is echter van PKN- of hervormde signatuur. Zoals te verwachten is het percentage katholieke begraafplaatsen in Groningen laag, iets minder dan 4%.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:Begraafplaatsen Groningen naar gezindte

Met het aantal joodse begraafplaatsen staat Groningen op de vierde plaats, met in totaal 23 joodse begraafplaatsen. De meeste joodse begraafplaatsen dateren uit de 19de eeuw. Op joodse begraafplaatsen nabij de grens vinden we ook veel grafmonumenten van Duitse families.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Groningen nog te vinden is bij of rond een kerk, dan is dat met een aantal van 162 ruim 42% van het totaal. Van dat aantal liggen er nog 114 daadwerkelijk rond een kerk. De overige liggen achter of naast een kerk.

Onder de in totaal 19 particuliere begraafplaatsen in Groningen bevinden zich zo'n tien begraafplaatsen die nog in handen zijn van een boerenfamilie, vaak herenboeren. Zij woonden soms zo ver van een kerk dat een eigen begraafplaats handiger en praktischer was. Ook grote landeigenaars lieten privé-begraafplaatsen aanleggen, zoals de familie Uniken bij Stadskanaal.

Van vier begraafplaatsen is bekend dat ze in zoverre geruimd zijn dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Ongetwijfeld zullen dat er nog meer zijn, vooral bij oude kerken. Van alle begraafplaatsen zijn er 76 gesloten, ofwel bijna 20% van het totaal. In Groningen wordt uiteindelijk nog op 306 begraafplaatsen daadwerkelijk begraven.

Van 51 begraafplaatsen of onderdelen op die begraafplaatsen, is bekend dat ze van rijkswege beschermd zijn. Van twee begraafplaatsen is bekend dat die van gemeentewege zijn beschermd.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Groningen is De Marne met 38 begraafplaatsen. De Marne wordt gevolgd door Delfzijl met 34 en Winsum en Loppersum met ieder 29 begraafplaatsen. De Marne staat op de vierde plaats (gedeeld met Oss) in de lijst van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen. Van de andere genoemde gemeenten staan ook Delfzijl in de top 10.

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.