Provincies

Limburg

 

Met 441 begraafplaatsen bezet de provincie Limburg de vijfde plaats op de lijst met meeste begraafplaatsen per provincie. Dat is net één begraafplaats minder dan Zuid-Holland. Wel heeft Limburg de meeste begraafplaatsen per vierkante kilometer. Dat heeft zeker te maken met het feit dat het wateroppervlak in Limburg vrij gering is.

Van alle begraafplaatsen is iets meer dan 19% (85 in totaal) in handen van een gemeente. Dit percentage is fors lager dan het landelijk gemiddelde dat net onder de 34% ligt. Limburg laat alleen de provincie Noord-Brabant voorgaan als het gaat om het laagste aantal van alle provincies. Het grootste aandeel in Limburg wordt gevormd door de katholieke begraafplaatsen met bijna 65% (286). De overige 16% van de begraafplaatsen in Limburg is een verzameling van uiteenlopende aard. Joodse begraafplaatsen vormen met 4,3% de derde groep in Limburg. Daarmee wijkt Limburg behoorlijk af van het gemiddelde beeld dat we kennen van de meeste provincies. De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:

Limburg 2016

Wat het aantal joodse begraafplaatsen betreft staat Limburg op de achtste plaats met een aantal van 19. De oudste joodse begraafplaats dateert van 1700 en dat is die van Grevenbricht. Net als in andere provincies dateren de meeste begraafplaatsen (10) uit de negentiende eeuw. Over het algemeen gaat het allemaal om kleine begraafplaatsen, meestal enkele honderden vierkante meters. De grootste joodse begraafplaats in Limburg is die van Maastricht, gelegen op de begraafplaats aan de Tongerseweg.

In Limburg zijn maar liefst 166 begraafplaatsen bij een kerk te vinden, bijna 38% van het totaal. Dat percentage is vergelijkbaar met het aantal kerkhoven in Noord-Brabant. Van de 166 kerkhoven liggen er slechts 54 daadwerkelijk nog rond een kerk. Veel kerkhoven in dorpen langs de Maas zijn aangepast nadat kerk en kerkhof in de Tweede Wereldoorlog zwaar waren beschadigd. Voordien lagen meer kerkhoven rondom de kerk.

Limburg kent verder nog 14 hervormde begraafplaatsen en 17 particuliere begraafplaatsen. Onder die laatste bevinden zich drie natuurbegraafplaatsen, een aantal familiegrafkelders en een mausoleum. Een bekende particuliere begraafplaats is die van de familie Bovens in de wijk Heer in Maastricht.

Van de 441 begraafplaatsen zijn er 12 in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer te vinden zijn. Daarnaast worden op 49 begraafplaatsen geen nieuwe graven meer uitgegeven omdat ze gesloten zijn. Daarmee zijn er in Limburg daadwerkelijk 380 begraafplaatsen in gebruik, ofwel 86%.

In Limburg zijn 54 begraafplaatsen of onderdelen daarvan van rijkswege beschermd. Van drie begraafplaatsen is bekend dat ze zijn aangewezen als gemeentelijk monument. In Limburg liggen een aantal van de oudste gemeentelijke begraafplaatsen. Die van Roermond en Maastricht zijn mede om die reden van rijkswege beschermd.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Limburg komt aan twee gemeenten toe. De gemeenten Eijsden-Margraten en Sittard-Geleen tellen ieder 28 begraafplaatsen. Met dat aantal vallen deze gemeente buiten de landelijke top 10. De gemeente Venlo kent 25 begraafplaatsen en Venray 23, net als de gemeente Leudal. Enkele gemeenten kennen slechts vier begraafplaatsen en één gemeente kent geen gemeentelijke begraafplaats. Kijkend naar de top drie dan zien we dat de hoge aantallen vooral voortgekomen zijn uit gemeentelijke samenvoegingen. 

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.