Provincies

Noord-Brabant

 

De provincie Noord-Brabant heeft veruit de meeste begraafplaatsen in Nederland. De provincie komt  met zijn oppervlak op de tweede plaats en qua aantal bewoners op de derde plaats. Dat zien we dus ook terug in het aantal begraafplaatsen. Noord-Brabant komt tot een totaal van 670 begraafplaatsen, ruim 15% van het aantal begraafplaatsen in Nederland. Van de 670 begraafplaatsen is slechts 16% (107) in handen van een gemeente. Dit percentage ligt ver onder het landelijk gemiddelde dat op ongeveer 34% ligt. Noord-Brabant kent dan ook 16 gemeenten die helemaal geen gemeentelijke begraafplaats kennen, maar waarschijnlijk alleen een algemeen deel beheren op een bijzondere begraafplaats.

Zoals uit onderstaande taartdiagram snel duidelijk wordt zijn de meeste begraafplaatsen in Noord-Brabant van Rooms-katholieke signatuur. Meer dan 57% betreft een katholieke begraafplaats (waaronder bijna de helft van alle kloosterbegraafplaatsen in Nederland). Alleen in Limburg ligt het percentage katholieke begraafplaatsen nog hoger, terwijl dat voor heel Nederland gemiddeld op iets minder dan 29% ligt.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:

Noord Brabant 2016Met het aantal joodse begraafplaatsen staat Noord-Brabant op de zesde plaats. Er zijn in totaal 21 joodse begraafplaatsen. Opvallend is dat een aantal grote steden in Noord-Brabant geen joodse begraafplaatsen kent. De Bossche joden werden begraven in Vught en die van Breda voornamelijk bij Oosterhout. Vermeldenswaardig zijn ook de drie joodse begraafplaatsen van Putte. Die zijn niet voor Nederlandse joden, maar voor joden uit het Belgische Antwerpen.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Noord-Brabant nog te vinden is bij of rond een kerk, dan is dat met een aantal van 234 meer dan 35% van het totaal. Van dat aantal liggen er maar 44 daadwerkelijk rond een kerk. De overige liggen achter of naast een kerk.

Momenteel bevinden zich in Noord-Brabant ook 34 particuliere begraafplaatsen. Dit aantal neemt de laatste jaren sterk toe vanwege het feit dat er veel natuurbegraafplaatsen zijn aangelegd in de provincie. Mogelijk dat dit aantal in de toekomst nog verder groeit.

In totaal zijn er van de 670 begraafplaatsen zeker 25 begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Ongetwijfeld zullen dat er nog meer zijn, vooral bij oude kerken. Daarnaast zijn zeker zo’n 49 begraafplaatsen gesloten, ofwel iets meer dan 7% van het totaal. In Noord-Brabant wordt uiteindelijk op zo’n 596 begraafplaatsen daadwerkelijk nog begraven.

In totaal zijn 93 begraafplaatsen of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Daarmee is Noord-Brabant de provincie met het hoogste aantal beschermde begraafplaatsen of onderdelen (17% van het totaal) Van slechts 11 begraafplaatsen in Noord-Brabant is bekend dat ze van gemeentewege zijn beschermd.

Opvallende cijfers ten aanzien van Noord-Brabant zijn verder nog dat bijna een derde van alle oorlogsbegraafplaatsen in deze provincie ligt. Dat zijn er in totaal tien. Er zijn in Nederland totaal zo’n 31 oorlogsbegraafplaatsen. In Noord-Brabant zijn oorlogsbegraafplaatsen voor Engelsen, Canadezen, Polen en Belgen te vinden.

Naast begraafplaatsen met een hervormde, grieks-orthodoxe of particuliere signatuur beschikt Noord-Brabant sinds 1982 ook over een islamitische begraafplaats. Daarmee beschikt Noord-Brabant over één van de twee islamitische begraafplaatsen in Nederland, die geheel in handen zijn van een islamitische organisatie.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Noord-Brabant is Oss met 38 begraafplaatsen. Oss wordt gevolgd door Eindhoven en Tilburg met respectievelijk 25 en 20 begraafplaatsen. Oss staat met 38 begraafplaatsen op een gedeelde 4e plaats (met gemeente De Marne) in de lijst van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen.

 

* Bij het overnemen van gegevens s.v.p. vermelden: Dodenakkers.nl - Kenniscentrum Funerair Erfgoed

 


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.