Provincies

Noord-Holland

 

De provincie Noord-Holland telt na Zuid-Holland de meeste inwoners, maar staat zeker niet op de tweede plaats wat het aantal begraafplaatsen betreft. Met het aantal van 396 begraafplaatsen komt Noord-Holland op de 6e plaats. Van deze 396 begraafplaatsen is bijna 47% (185) in gemeentelijk eigendom. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 34% ligt. In de negentiende eeuw zijn veel kerkelijke begraafplaatsen overgenomen door gemeenten om te voldoen aan de wetgeving van 1869. De tweede groep begraafplaatsen wordt gevormd door die van de katholieke gezindte. Ruim 28% (112) valt daar onder. Slechts 53 begraafplaatsen (13%) heeft een PKN- of hervormde signatuur. Daarnaast is er nog een klein aantal particuliere begraafplaatsen (13).

Noord Holland 2016De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:

Met het aantal gemeentelijke begraafplaatsen komt de provincie Noord-Holland op de 3e plaats. Alleen de provincies Gelderland en Zuid-Holland scoren op dit aantal hoger. Noord-Holland telt ook nog 22 joodse begraafplaatsen. Met dit  aantal komt Noord-Holland op de vijfde plaats, met dien verstande dat de grootste joodse begraafplaatsen van Nederland in Noord-Holland te vinden zijn (Muiderberg, Ouderkerk aan de Amstel en Zeeburg).

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Noord-Holland bij of rond een kerk ligt, dan is dat met een aantal van 157 bijna 40% van het totaal. Van dat aantal liggen er nog maar 43 daadwerkelijk rond een kerk (waarvan er vijf geruimd zijn). De overige 114 liggen achter of naast een kerk.

Noord-Holland is de provincie waar het eerste Nederlandse crematorium werd gebouwd. Driehuis-Westerveld was jarenlang het enige crematorium in Nederland. Inmiddels telt Noord-Holland 14 crematoria en zal het aantal nog toenemen, zo is de verwachting. Nederland kent nu ruim 90 crematoria.

In totaal zijn er van de 396 begraafplaatsen zeker 11 begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Daarnaast zijn er 41 begraafplaatsen gesloten, ofwel ruim 10% van het totaal. In Noord-Holland wordt uiteindelijk op zo’n 344 begraafplaatsen daadwerkelijk nog begraven.

In totaal zijn 41 begraafplaatsen of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Daarnaast zijn er, voor zover bekend, in Noord-Holland 13 begraafplaatsen van gemeentewege beschermd.

Vermeldenswaardig is dat Noord-Holland maar liefst 112 katholieke begraafplaatsen kent (waaronder de oud-katholieke begraafplaats nabij Aalsmeer). Dat is 28% van het totaal aantal begraafplaatsen in de provincie. Daarmee is Noord-Holland na Noord-Brabant en Limburg verhoudingsgewijs de provincie met het hoogste percentage aan Katholieke begraafplaatsen. Dat is niet iets wat algemeen bekend is.

Formeel kent Noord-Holland geen oorlogsbegraafplaatsen, maar dat is bekeken vanuit het eigendom. Natuurlijk is er de Georgische begraafplaats Loladze op Texel en de Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Door gemeenten of particuliere stichtingen worden deze begraafplaatsen in stand gehouden. Daarnaast kennen veel gemeentelijke begraafplaatsen een ‘plot’ of deel voor gesneuvelde geallieerde soldaten, zoals een groot veld op De Nieuwe Ooster in Amsterdam of op de gemeentelijke begraafplaats in Bergen.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Noord-Holland is Medemblik. Met het aantal van 28 staat deze gemeente niet in de top 10 van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen, maar behoort wel bij de eerste 20. Amsterdam staat op de tweede plaats met 24 begraafplaatsen en Schagen en Alkmaar staan gezamenlijk op de derde plaats met ieder 19 begraafplaatsen. Eén gemeente in Noord-Holland telt maar één begraafplaats: Oostzaan. Een zevental andere gemeenten kent er maar twee. 

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.