Provincies

Utrecht

 

In Nederland komt wat het aantal begraafplaatsen betreft de provincie Utrecht op de tiende plaats. Deze plaats wordt gerechtvaardigd door het feit dat Utrecht van alle provincies het geringste oppervlak kent. Met de in totaal 211 begraafplaatsen scoort Utrecht wel hoger (vierde plaats) als het gaat om het aantal inwoners per begraafplaats.

Van alle begraafplaatsen is bijna 36% (75 in totaal) in handen van een gemeente. Dit percentage ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 34% ligt. De tweede groep wordt gevormd door de katholieke begraafplaatsen met bijna 24% (50), gevolgd door 40 begraafplaatsen van hervormde signatuur (19%). Opvallend is het grote aantal particuliere begraafplaatsen in Utrecht. Met ruim 11% vormt dit bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde. Joodse begraafplaatsen vormen met iets meer dan 5% slechts een kleine groep in Utrecht. Qua percentage is dit vergelijkbaar met het landelijke beeld.

Utrecht 2016De verdeling naar aard/gezindte is in het diagram weergegeven.

In Utrecht liggen 52 begraafplaatsen bij een kerk, bijna 25% van het totaal. Dat is laag vergeleken met andere provincies. Van deze 52 liggen er maar 16 daadwerkelijk nog rond een kerk, met dien verstande dat 6 daarvan geruimd zijn. De meeste kerkhoven in Utrecht liggen dus niet rond een kerk maar erachter of in de nabijheid.

Zoals gezegd kent Utrecht naar verhouding een groot aantal particuliere begraafplaatsen. Met 24 begraafplaatsen staat Utrecht niet bovenaan, maar wel naar verhouding. Veel van die particuliere begraafplaatsen liggen op de Utrechtse Heuvelrug, maar ook daarbuiten vinden we enkele interessante, zoals het graf van H.S. de Bryn in Kockengen. Dit graf ligt in een complex van moestuinen. De meest bekende particuliere begraafplaats is ongetwijfeld de graftombe van Nellesteyn in Leersum.

Van de 211 begraafplaatsen zijn er 9 in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer te vinden zijn. Daarnaast worden er op 29 begraafplaatsen geen nieuwe graven meer uitgegeven omdat ze gesloten zijn. Daarmee zijn er in Utrecht daadwerkelijk nog 173 begraafplaatsen in gebruik, ofwel iets meer dan 80%.

In Utrecht zijn 36 begraafplaatsen of onderdelen daarvan van rijkswege beschermd. Van 15 begraafplaatsen is bekend dat ze zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Onder de rijksmonumenten bevinden zich onder andere de begraafplaats Soestbergen en de eerder genoemde graftombe van Nellesteyn in Leersum. Opvallend is dat slechts twee joodse begraafplaatsen van rijkswege beschermd zijn. Dat aantal ligt in andere provincies over het algemeen hoger.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in de provincie Utrecht is Stichtse Vecht met 22 begraafplaatsen. Op de tweede plaats staat Utrechtse Heuvelrug met 20 begraafplaatsen. Met die aantallen vallen beide gemeenten ver buiten de landelijke top 10. Op de derde plaats komen de gemeenten De Bilt, Utrecht en Woerden met elk 13 begraafplaatsen. Op de derde plaats, met elk 12 begraafplaatsen, staan de gemeenten Amersfoort en De Ronde Venen.

De provincie kent verder drie gemeenten met maar twee begraafplaatsen.

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.