Provincies

Zeeland

 

De provincie Zeeland moet ooit veel meer begraafplaatsen hebben gekend, maar met de huidige 223 stuks komt Zeeland op de 9e plaats. Voor de provincie met het minst aantal inwoners van alle provincies valt dat nog mee. Van het  totaal aantal begraafplaatsen is 61% (136) in gemeentelijk eigendom. Net als bij Drenthe ligt dat percentage fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat op iets minder dan 34% ligt. De resterende 40% laat zich grofweg verdelen naar bijna 15% voor begraafplaatsen met een katholieke signatuur, iets meer dan 11% voor PKN- of hervormde begraafplaatsen. Bijna 9% van alle begraafplaatsen blijkt geruimd te zijn en de rest wordt ingevuld door 6 joodse begraafplaatsen, een particuliere, een gereformeerde en een oorlogsbegraafplaats.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegevenZeeland 2016:

Met het hoge aantal gemeentelijke begraafplaatsen staat de provincie Zeeland op de 5e plaats, terwijl de provincie qua aantal Joodse begraafplaatsen op de één na laatste plaats komt. Alleen de provincie Flevoland beschikt met één joodse begraafplaats over minder. Wel behoort  de Joodse begraafplaats aan de Jodengang in Middelburg tot een van de oudste in Nederland. Met maar één particuliere begraafplaats valt Zeeland behoorlijk uit de toon, ten opzichte van de andere provincies. Het gaat hier om de grafkelder op de buitenplaats Moesbosch bij Koudekerke. 

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Zeeland bij of rond een kerk ligt, dan is dat met een aantal van 52 ongeveer 23% van het totaal. Van dat aantal liggen er 40 kerkhoven daadwerkelijk rond een kerk (waarvan achttien geruimd) en de overige 12 liggen achter of naast een kerk.

In totaal zijn er van de 223 begraafplaatsen zeker 20 begraafplaatsen in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. Zoals we al zagen, betreft dat met name oude kerkhoven in dorpen waar in de negentiende eeuw een gemeentelijke begraafplaats is aangelegd. Daarnaast zijn er in Zeeland 31 begraafplaatsen gesloten, ofwel bijna 14% van het totaal. In Zeeland wordt uiteindelijk op zo’n 172 begraafplaatsen daadwerkelijk nog begraven.

In totaal zijn 12 begraafplaatsen of onderdelen op die begraafplaatsen van rijkswege beschermd. Daarmee scoort Zeeland maar net iets hoger dan Drenthe, waar dat het geval is bij 11 begraafplaatsen. Het is niet bekend of er in Zeeland begraafplaatsen van gemeentewege beschermd zijn.

Formeel kent Zeeland ook maar één oorlogsbegraafplaats, namelijk het Franse Militaire Ereveld in Kapelle. Maar op veel andere begraafplaatsen in Zeeland liggen erevelden voor geallieerde soldaten die sneuvelden bij de gevechten in de Eerste of Tweede Wereldoorlog. De Noorderbegraafplaats in Vlissingen kent van beide oorlogen een grafveld, terwijl in Axel bijvoorbeeld ook een twintigtal Polen zijn begraven.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Zeeland is Schouwen-Duiveland. Met het aantal van 41 begraafplaatsen staat deze gemeente op de derde plaats in de top 10 van Nederlandse gemeenten met de meeste begraafplaatsen. Tot voor enkele jaren geleden voerde Schouwen-Duiveland de lijst aan, maar na samenvoeging van verschillende gemeenten in Friesland staat Schouwen-Duiveland nu dus op de derde plaats.Na Schouwen-Duiveland kent de gemeente Veere 29 begraafplaatsen en op de derde plaats staat Borsele met 26 begraafplaatsen. 

 

Laatst bijgewerkt 2016 (LB)

 


© 2020 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.