Provincies

Zuid-Holland

 

Van de twaalf Nederlandse provincies staat Zuid-Holland op een 5e plaats qua aantal begraafplaatsen met 437 begraafplaatsen. Daarvan is bijna de helft (209) een gemeentelijke begraafplaats. De overige bijzondere begraafplaatsen laten zich als volgt verdelen: katholieke begraafplaatsen vormen met ruim 19% (84) de tweede groep, gevolgd door de begraafplaatsen met een PKN- of hervormde signatuur. Dat zijn er 53, ofwel ruim 12%. Verder zijn er nog particuliere en joodse begraafplaatsen en één kleine oorlogsbegraafplaats. Zo'n 10% van alle begraafplaats in de provincie Zuid-Holland is geruimd.

De verdeling naar aard/gezindte kan als volgt worden weergegeven:Begraafplaatsen naar gezindte, Zuid Holland 2022Begraafplaatsen naar gezindte, Zuid Holland 2022

In 2019 deed zich een behoorlijke verschuiving voor in de aantallen nadat de gemeenten Leerdam en Zederik bij een fusie opgingen in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Desondanks heeft Zuid-Holland na Gelderland het grootste aantal gemeentelijke begraafplaatsen. Verder valt nog op dat er redelijk wat Joodse begraafplaatsen voorkomen in Zuid-Holland, namelijk 24. De oudste joodse begraafplaats dateert uit 1613 (Rotterdam) en de jongste uit 1990 (Rijswijk). Qua aantal Joodse begraafplaatsen komt Zuid-Holland landelijk gezien op de derde plaats. Inmiddels telt Zuid-Holland ook 1 natuurbegraafplaats, gelegen bij Heinenoord.

Kijken we naar het aantal begraafplaatsen dat in Zuid-Holland bij of rond een kerk is gelegen dan is dat met 129, bijna één derde van het totaal. Van dat aantal liggen 65 kerkhoven daadwerkelijk rond een kerk en de rest (64) ligt achter of naast een kerk. Van de 65 kerkhoven zijn er overigens 36 geruimd.

Onder de gemeentelijke begraafplaatsen bevindt zich in Zuid-Holland een aantal bijzondere terreinen. Zo ligt in Oude-Tonge een begraafplaats die alleen voor slachtoffers van de Watersnoodramp uit 1953 is. Veel andere begraafplaatsen in Zuid-Holland kennen op bestaande begraafplaatsen een afgebakend deel voor deze slachtoffers.

Van de 437 begraafplaatsen zijn zeker 83 begraafplaatsen gesloten (los van de geruimde). Daar worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Daaronder bevinden zich een groot aantal Joodse begraafplaatsen. In totaal 42 begraafplaatsen zijn in zoverre geruimd dat er geen grafmonumenten meer aanwezig zijn. In Zuid-Holland worden uiteindelijk 312 begraafplaatsen daadwerkelijk gebruikt. Van 76 begraafplaatsen is vastgesteld dat ze verdwenen zijn. Dat betreft vooral veel begraafplaatsen in de grote steden zoals Den Haag, Leiden, Rotterdam en Delft. In ieder geval bevinden zich 9 Joodse begraafplaatsen in deze categorie.

Zuid-Holland kent van alle provincies de meeste crematoria, namelijk 20. Opmerkelijk is ook dat het oudste crematorium in de provincie, dat op begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag uit 1963 in 2018 gesloopt is. Het oudste nog bestaande crematorium in Zuid-Holland is dat op Ockenburg, eveneens in Den Haag. Rotterdam is de gemeente in Zuid-Holland met de meeste crematoria: 4 stuks.

In totaal zijn 54 begraafplaatsen of onderdelen op die begraafplaatsen in Zuid-Holland van rijkswege beschermd. Nog eens 62 begraafplaatsen zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Onder de rijksmonumenten bevinden zich begraafplaatsen als Oud Eik en Duinen in Den Haag en Groenesteeg in Leiden.

De gemeente met de meeste begraafplaatsen in Zuid-Holland is Goeree-Overflakkee. Die gemeente kent 34 begraafplaatsen. Daarmee staat Goeree-Overflakkee niet in de top 10 van gemeenten met de meeste begraafplaatsen in Nederland. Op de tweede plaats in Zuid-Holland staat de in 2019 ontstane gemeente Hoeksche Waard met 33 begraafplaatsen. De gemeente Molenlanden, eveneens in 2019 ontstaan, staat op de derde plaats met 26 begraafplaats, gelijk met de gemeente Krimpenerwaard. Rotterdam valt met 23 begraafplaatsen buiten de top 3.

Wat oppervlakte betreft is Zuid-Holland goed voor 11,7% van het totale oppervlak aan begraafplaatsen in Nederland. Het totale oppervlak wordt geraamd op 491 hectare, waarbij de grootste begraafplaats in Zuid-Holland de gemeentelijke begraafplaat Hofwijk bij Rotterdam is. Deze begraafplaats meet ruim 26 hectare. Daar tegenover staat de tombe van Bisdom van Vliet in Haastrecht met 20 m2. Gemiddeld is er voor elke inwoner in Zuid-Holland 1,3 m2 grafruimte beschikbaar, na Flevoland het laagste aantal.

 

* Bij het overnemen van gegevens s.v.p. vermelden: Dodenakkers.nl - Kenniscentrum Funerair Erfgoed

 


© 2023 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.