Skip to main content

Documentaire restauratie grafkapel Van Vollenhoven Heemstede

27 november 2021

De tempel van de Herfstlaan

Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede staat de grafkapel van de familie Van Vollenhoven. Het gebouw is in neoclassicistische stijl met verschillende kleuren baksteen gebouwd, waarbij de Romeinse tempelbouw als voorbeeld heeft gediend. Onder de kapel ligt een grafkelder. Nadat in 2015 was geconstateerd dat de grafkapel niet meer in al te beste staat verkeerde, werd door de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) een voorstel tot restauratie gedaan. Samen met de gemeente Heemstede en de provincie Noord-Holland werd de grafkapel in 2020/2021 gerestaureerd. De grafkapel was eerst een provinciaal monument, maar na het afschaffen van de provinciale beschermingsregeling is de kapel nu een gemeentelijk monument.

{seog:disable}

De grafkapel is gebouwd door en voor de jonggestorven Maurits van Vollenhoven, lid van een familie van rijke bierbrouwers. Over de geschiedenis van de grafkapel en de restauratie is door Gerard van Schie een documentaire gemaakt.

Eind november 2021 zijn de grafkisten naar een restauratieatelier gebracht. De stoffelijke resten zelf zijn teruggeplaatst in de kapel, om straks weer in de gerestaureerde kisten geplaatst te kunnen worden.

Dat de restauratie bijzonder is, blijkt wel uit het gegeven dat de temperatuur van de kelder bijgestuurd kan worden. De temperatuur en de vochtigheid in de kelder wordt op afstand uitgelezen met behulp van een datalogger. Door middel van vloerverwarming kan de temperatuur indien nodig worden bijgestuurd. Jorien Duivenvoorden, verbonden aan het Rijksmuseum en momenteel bezig met een promotieonderzoek naar de invloed van klimaatverandering op museumstukken, helpt om de ideale omstandigheden voor de kisten te creëren.

Andere gemeenten en erfgoedverenigingen kunnen dit project gebruiken om ideeën op te doen over hoe ze kunnen samenwerken en hoe funerair erfgoed gerestaureerd kan worden en onder de aandacht gebracht bij het publiek. Daarover is op de website van de HVHB allerlei documentatie opgenomen.

Link: https://hvhb.nl/grafkapel-van-vollenhoven-de-tempel-van-de-herfstlaan/

 

 

Aangepast: 11 februari 2024

Nieuw op de website


Als bloemen bij het graf - Gieten

08 juni 2024
~Als bloemen bij het graf

Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten