Skip to main content

Perspectief voor 9.000 erfgoedvrijwilligers

17 december 2020

Persbericht

17-12-2020

 

Perspectief voor 9.000 erfgoedvrijwilligers door steun van Themafonds Erfgoedvrijwilligers aan 107 kleine musea en erfgoedinstellingen in Nederland

In het kader van de COVID-19 crisis is afgelopen oktober een ondersteunende regeling voor educatieve middelen gestart vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Erfgoedorganisaties en kleine musea die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers konden een maximale projectbijdrage

van € 5.000 aanvragen voor (ondersteunende) educatieve middelen, zoals audiotours, website-aanpassingen en de digitale ontsluiting van de collectie. Met als resultaat dat er totaal 109 projecten zijn toegekend voor een bedrag van € 444.000.

{seog:disable}Met de financiering van deze educatieve erfgoedprojecten kan men de benodigde techniek en apparatuur gaan aanschaffen die nodig is voor bijvoorbeeld online ticketing systemen, nieuwe websites, databases en digitale archieven. Maar ook om educatieve presentaties zoals audiotours, videotours, documentaires te gaan ontwikkelen. De projecten kunnen nu van start gaan en helpen de vrijwilligers om ontlast te worden waarmee men wel aan de nieuwe eisen ten aanzien van de publieksontvangst, in het kader van COVID-19. kan voldoen.

De vele projecten tonen het grote aanpassingsvermogen aan van de erfgoedinstellingen en hun vrijwilligers die voor hun publieksontvangst sterk beperkt worden door de coronamaatregelen. De nieuwe educatieve (digitale) middelen dragen bij aan het beter en breder publiekstoegankelijk maken van het erfgoed in Nederland en het vergemakkelijken van de ontvangst en begeleiding van bezoekers voor de vrijwilligers.

Een aantal voorbeelden van projecten zijn: 

- De realisatie van 38 audiotourprojecten waarmee bezoekers individueel educatief begeleid worden met verhalen bij bezichtigingen van het monument, het museum, de tuin, het park, de stad, het dorp of het omliggende landschap. Een groot aantal van de audiotours wordt ingesproken door de vrijwilligers zelf. Zo realiseerde het Nationaal Museum Klok en Peel al een audiotour en ontwikkelt men nu een speurtocht voor kinderen door het museum.

- Bij een groot aantal educatieve projecten wordt opnieuw gebruik gemaakt van de bestaande technieken zoals QR-codes die gemakkelijk digitale educatieve informatie met smartphones koppelen. Buitenplaats Dekema State in Jelsum realiseert een speciale beleefwandeling waarbij de bezoeker zelfstandig de route tussen de twee buitenplaatsen verkennen. Aan de hand van QR-codes op de bijbehorende wandelkaart zijn historische beelden te zien van het omringende landschap, aangevuld met feiten over de twee buitenplaatsen.

-Veel projecten dragen bij aan het professionaliseren van de bezoekersontvangst en de hieraan gekoppelde administratie. Met de aanschaf van online ticketing systemen kan men toegangskaarten kopen maar ook rondleidingen of rondvaarten gaan boeken. Zo kan de Stichting Zeilbalder in Vlaardingen online kaarten verkopen en boekingen voor rondvaarten met het historische schip gaan verwerken.

Over het Themafonds

Het Themafonds Erfgoedvrijwilligers is opgericht om het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector te stimuleren en te professionaliseren door het steunen van projecten voor en door erfgoedvrijwilligers. Voor aanvullende informatie over het Themafonds en de website, zie: https://www.cultuurfonds.nl/regelingen-en-acties-in-2020 

In de komende maanden kunnen kleine musea en erfgoedinstellingen de projecten gaan realiseren zodat ze in de loop van het voorjaar weer op gepaste wijze bezoekers kunnen ontvangen. Aangezien de regeling in een grote behoefte voorziet zal het Cultuurfonds via het Themafonds Erfgoedvrijwilligers wederom in 2021 een nieuwe regeling starten. Voor meer informatie over de gesteunde projecten zie het bijgevoegde overzicht.

Aangepast: 11 februari 2024

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf