Skip to main content

Platform Funerair Erfgoed - Financiering van erfgoed op begraafplaatsen

25 september 2022

Op 26 oktober vindt bij de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort weer een Platform Funerair Erfgoed plaats. Thema is dit keer de financiering van erfgoed op begraafplaatsen. Voor het eerst in lange tijd kunnen geïnteresseerden elkaar weer ontmoeten in Amersfoort. Uiteraard is er ook de mogelijkheid online mee te kijken.

Dat instandhouding van cultureel erfgoed op begraafplaatsen geen gemakkelijke opgave is, zullen vele beheerders kunnen beamen. Toch slagen veel instandhoudingsprojecten erin om de instandhouding te financieren. Zonder subsidies is dat nauwelijks mogelijk, maar er zijn ook andere manieren om behoud te financieren. In drie presentaties krijgen we inzicht hoe de financiering kan verlopen en wat vanuit de overheid daar aan bijgedragen kan worden. Bij dat laatste wordt met name gekeken naar de mogelijkheden van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

Sprekers Evelien van der Hof (beleidsmedewerkers gemeente Terneuzen) over Behoud funerair erfgoed binnen de gemeente Terneuzen en Anita van Loon (directeur Uitvaartstichting Hilversum) over ‘Het leven teruggeven aan de Bosdrift’, belichten de financiering vanuit het perspectief van begraafplaatsen. Antoinette Le Coultre (senior adviseur RCE) zal spreken over Subsidiemogelijkheden voor cultureel erfgoed op begraafplaatsen. Zij zal ingaan op regelingen van het Rijk en de nieuwe mogelijkheden voor grafmonumenten in het kader van het groenonderhoud.

Voor het aanmelden van zowel live aanwezig zijn of het online te volgen: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2022/10/26/funerair-erfgoed

Foto: grafkelder familie Van Hardenbroek van Spaen (monument 42150) op de Hervormde begraafplaats in Velp. De kelder is momenteel in restauratie.

Aangepast: 11 februari 2024

Nieuw op de website


Goes – Katholieke begraafplaats

17 mei 2024
~Zeeland

Boek: Tuin van rust en stilte

06 mei 2024
~Nieuwsberichten

Oosterhout – Het ‘misdadigerskerkhof’

12 april 2024
~Noord-Brabant

Als bloemen bij het graf - Nieuw-Roden

12 april 2024
~Als bloemen bij het graf